Skarbówka zyska nowe uprawnienia

Dodane dnia październik 22, 2020 w Wiadomości | 0 komentarzy

umowy śmieciowe

Szykuje się zmiana w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej, ordynacji podatkowej i 21 innych ustawach. Informacje o projekcie przedstawiła „Rzeczpospolita”.

Nowelizacja ma poprawić wydajność organów skarbowych, poprzez zmiany w procedurach kontrolnych i egzekucyjnych. Projekt nie został jednak jeszcze oficjalnie przedstawiony przez resort.

Wśród najważniejszych zapisów nowelizacji znalazła się procedura tzw. nabycia kontrolowanego. Fiskus zyska możliwość sprawdzenia, czy przedsiębiorca sprzedaje towary i usługi z zachowaniem przepisów o kasach rejestrujących i paragonach. Urzędnicy będą mogli przeprowadzić taką kontrolę udając klienta. Jeśli transakcja nie zostanie przez przedsiębiorcę właściwie udokumentowana, urzędnik ujawni się i będzie mógł wszcząć dalszą procedurę, która skończy się nałożeniem kary.

W przepisach pojawi się również postępowanie sprawdzające, które zastąpi dotychczasowe procedury: czynności sprawdzających i postępowania kontrolnego. Nowa procedura ma być ujednoliceniem dwóch swoich poprzedników.

Kolejna zmiana obejmie postępowanie egzekucyjne. Gdy zaległość wobec fiskusa przekroczy 5 tys. zł, a egzekucja z innych składników nie będzie możliwa, organ skarbowy będzie miał prawo do zajęcia środka transportu i towaru przedsiębiorcy na 36 godzin.

Eksperci wskazują, że w przypadku pierwszej zmiany pojawia się pole do nadużyć, a dobrym rozwiązaniem byłoby ustalenie minimalnego progu, od którego przewinienie, polegające na niewystawieniu paragonu, uznawane byłoby za istotne. Ujednolicenie postępowań sprawdzającego i kontrolnego może natomiast prowadzić do błędów i uchybień, a do ich usunięcia konieczne będzie uruchamianie skomplikowanej i długotrwałej biurokratycznej procedury. Eksperci zauważają, że kierunek zmian, szczególnie usunięcie kontroli podatkowej, jest właściwy, jednak wymaga dopracowania. Zaznaczają przy tym, że należy tu pamiętać o stosowaniu zasad ochrony praw podatników wynikających z Prawa przedsiębiorców, w tym w szczególności limit czasu trwania kontroli.

Likwidacja kontroli podatkowej oznacza usunięcie przepisu przyznającego dodatki kontrolerskie urzędnikom, których praca polega głównie na prowadzeniu takich kontroli. Może mieć to istotny wpływ na wysokość wynagrodzeń urzędników, z tego powodu zmiany nie podobają się związkowcom Krajowej Administracji Skarbowej.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.