Ile czasu muszę trzymać dokumentację księgową?« Wróć do listy pytań

Obowiązek przechowywania dokumentów. Jak długo muszę zachować dokumenty księgowe?
Wysłane przez redakcja
Zadane przez 5 listopada 2013 11:15
0

Zgodnie z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami, podatnik zobligowany do prowadzenia ksiąg podatkowych, musi przechowywać te księgi wraz z niezbędną dokumentacją przez okres 5 lat. Czas ten liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym księgi były prowadzone.

W spis takiej dokumentacji wchodzą:
księgi podatkowe, czyli podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja VAT – jeżeli firma jest , dokumenty odnośnie sporządzonych inwentaryzacji, sprawozdania finansowe, rejestr opłaty skarbowej oraz wszystkie związane z ich prowadzeniem dokumenty;
w przypadku podatników VAT obowiązkowe jest przetrzymywanie wszystkich faktur, w tym faktur korygujących czy duplikatów
Wymienione dokumenty powinny być przechowywane z należytą starannością. Chronione przed zniszczeniem, dostępem do nich osób niepowołanych oraz w taki sposób, aby uniemożliwić dokonanie w nich niedozwolonych zmian.
Obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, czyli 5 lat, dotyczy zarówno dokumentów w postaci papierowej, jak również tych przechowywanych na komputerze, nośnikach danych.

Wysłane przez redakcja
Odpowiedziane 7 listopada 2013 11:16