Co Inspekcja Pracy może skontrolować w firmie?

Dodane dnia lip 6, 2022 w Artykuły i porady, Prawo i przepisy | 0 komentarzy

Przy biurku siedzą kobieta i mężczyzna w schludnych, biurowych ubraniach. Kobieta pokazuje mężczyźnie dokumenty. W tle biuro z pracownikami

Jednym z organów, który może dokonać kontroli w przedsiębiorstwie zatrudniającym pracowników, jest Państwowa Inspekcja Pracy. Kontrola dotyczy przestrzegania przepisów Kodeksu Pracy i nie musi być wcześniej zapowiedziana. Co dokładnie może wchodzić w zakres kontroli przeprowadzanej przez PIP?

Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy sprawdzają, czy przedsiębiorca przestrzega przepisów prawa pracy. Kontrola może zostać przeprowadzona bez uprzedzenia, co oznacza, że może się odbyć w dowolnym momencie, jest jednak jawna. Przystępujący do kontroli pracownicy PIP przed rozpoczęciem działań powinni umożliwić przedsiębiorcy wgląd w swoje legitymacje służbowe i upoważnienia. Od tej reguły obowiązują jednak wyjątki, na przykład w sytuacji, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że pracodawca będzie próbował ukryć fakt zatrudniania pracowników nielegalnie lub przypuszczenie, że wcześniejsze okazanie dokumentów, będzie miało wpływ na wyniki prowadzonej kontroli.

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy co do zasady odbywa się w miejscu pracy pracowników, czyli zwykle w siedzibie kontrolowanego przedsiębiorstwa. Kontrolerom należy zapewnić dostęp do potrzebnych dokumentów, a także środki niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia kontroli. Pracodawca zobowiązany jest do współpracy z inspektorami, a za ewentualne utrudnianie prowadzenia kontroli grozi grzywna w wysokości do 30 tys. złotych. Po przeprowadzonej kontroli inspektorzy sporządzają notatkę, jeśli nie znaleziono żadnych nieprawidłowości lub protokół, jeśli stwierdzono jakieś naruszenia przepisów.

Kontrolerzy PIP mają za zadanie sprawdzić, czy przedsiębiorca przestrzega przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Inspektorzy sprawdzają legalność zatrudnienia pracowników oraz to, czy sposób świadczenia pracy jest zgodny z Kodeksem Pracy, m.in. pod względem czasu pracy oraz przysługujących pracownikom urlopów. Zdarza się, że kontroli podlegają także wyroby, które dana firma wprowadza do obrotu. Kontrolerzy mogą analizować akta osobowe pracowników i inne dokumenty pracownicze, również tych osób, które nie są zatrudnione w oparciu o umowę o pracę. Inspektorom należy też udostępnić dokumentację technologiczną i techniczną, zestawienia, obliczenia i inne dokumenty. Podczas kontroli mogą zostać również przeprowadzone rozmowy z pracownikami, które kontrolerzy mogą nagrywać – zarówno obraz, jak i dźwięk. W niektórych sytuacjach pracownicy mogą obawiać się konsekwencji, które może wyciągnąć pracodawca w związku z informacjami przekazanymi kontrolerom. Inspektorzy PIP są jednak upoważnieni do zachowania w tajemnicy zeznań pracowników.

Jeżeli w wyniku kontroli odkryte zostaną jakieś uchybienia w przedsiębiorstwie, Państwowa Inspekcja Pracy informuje o nich inne instytucje. Gdy popełniono wykroczenie skarbowe, informowany jest urząd skarbowy, jeśli naruszone zostały przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych, wykroczenie zgłaszane jest do ZUS, a gdy kontrola wykryje nielegalne zatrudnianie cudzoziemców, informowana jest policja lub straż graniczna.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.