Co to jest PIT-2 i do czego służy

Dodane dnia gru 28, 2022 w Artykuły i porady, Podatki | 0 komentarzy

Osoba siedzi przy blacie, na którym leżą dokumenty i kalkulator. Widać tylko dłonie. Jedna z nich trzyma dokumenty, druga długopis i obsługuje kalkulator

Każdy pracodawca ma obowiązek pobierania z wynagrodzenia pracownika zaliczki na podatek dochodowy. Kwotę tę można jednak zmniejszyć dzięki naliczeniu ulgi podatkowej. Żeby tak się stało, trzeba złożyć PIT-2. Już od stycznia 2023 r. obowiązywać zacznie nowy formularz. Jeżeli druk zostanie poprawnie wypełniony, to na jego podstawie pracodawca będzie mógł pomniejszać miesięczne zaliczki na podatek dochodowy o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

PIT-2 pozwala ustalić, czy przysługuje ulga podatkowa

PIT-2 jest niezbędny by zadeklarować, że nie pobiera się renty ani emerytury, nie otrzymuje świadczeń z Funduszu Pracy (FP) czy Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) oraz nie osiąga się dochodów z najmu czy dzierżawy. Zaliczka na podatek dochodowy wynosi 12% dochodu uzyskanego w danym miesiącu- w przypadku dochodów, które od początku roku nie przekroczyły pierwszego progu podatkowego, tj. 120 000 zł lub 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu – za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód od początku roku przekroczył górną granicę pierwszego progu podatkowego (art. 32 ust. 1 ustawy o PIT). Od roku 2022 nastąpił wzrost kwoty wolnej od podatku i wynosi ona obecnie 30 000 zł. Zmiana ta wpłynęła na kwotę zmniejszającą podatek. Jest to 300,00 zł. Kwota zmniejszająca podatek będzie przysługiwać również podatnikom znajdującym się w II progu podatkowym, płacącym podatek w wysokości 32%, co wcześniej ich nie dotyczyło. Zmienią się też zasady dotyczące uwzględniania kwoty wolnej od podatku przy obliczaniu miesięcznych zaliczek na podatek. Obecnie bowiem może robić to tylko jeden pracodawca – ten, u którego złożony został PIT-2, a w przypadku emerytów ZUS. Po zmianach, kwotę zmniejszającą podatnik będzie mógł podzielić między 2 lub 3 płatników. I tak, w przypadku jednej umowy wyniesie ona 300 zł, w przypadku dwóch – po 150 zł i trzech – po 100 zł. Ponadto, od stycznia druk PIT-2 będą mogli składać pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia.

Kto powinien złożyć PIT-2?

Nie każdy, kto zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę powinien złożyć PIT-2. Oświadczenie składają osoby, które nie otrzymują emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika albo otrzymują emeryturę lub rentę za pośrednictwem płatnika i złożył wniosek, o którym mowa w art. 34 ust. 2a, nie otrzymują świadczeń z FP lub FGŚP, nie osiągają dochodów z działalności gospodarczej lub umowy najmu czy dzierżawy. PIT-2 składa się najczęściej przed rozpoczęciem pracy u danego pracodawcy. Nowelizacja tzw. Polskiego Ładu wprowadziła możliwość złożenia PIT-2 również w trakcie roku. Formularz obowiązuje do odwołania, co oznacza że nie trzeba go składać ponownie. Oświadczenie złożone raz w danym zakładzie pracy obowiązuje zarówno w danym roku, jak i w następnych latach. Należy jednak pamiętać, że gdy nastąpi zmiana stanu faktycznego zawartego w PIT-2, np. jeśli pracownik założył własną firmę i rozlicza się według skali podatkowej, to ma obowiązek poinformować o tym swojego pracodawcę.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.