Co się zmieniło w podatkach od lipca?

Dodane dnia sie 9, 2022 w Wiadomości | 0 komentarzy

Osoba siedzi przed blatem, na którym leży kartka z tabelą, notatnik oraz kalkulator. Osoba w jednej ręce trzyma dokument, a drugą zapisuje coś w notatniku

Od stycznia obowiązuje Polski Ład. Szybko okazało się jednak, że wbrew obietnicom, nie wszystkim podatnikom przyniósł on więcej pieniędzy. W związku z tym szybko zaczęto prace nad poprawkami i w efekcie 1 lipca w życie weszły nowe przepisy Polskiego Ładu 2.0. Jedną z kluczowych zmian jest obniżenie stawki podatku PIT z 17% do 12%. Co jeszcze zmieniło się w podatkach od lipca?

„Niskie podatki”

Nowe przepisy Polskiego Ładu 2.0, zwane również „Niskimi Podatkami” przyniosły rewolucyjne zmiany w podatkach, polegające m.in. na zmniejszeniu I progu podatkowego z 17% na 12%. Reforma dotyczy zarówno osób osiągających przychody z umowy o pracę i zlecenia, jak i osób prowadzących działalność rozliczających PIT według skali podatkowej. Dla przykładu osoba zarabiająca 5 tys. brutto miesięcznie po zmianach dostanie wypłatę wyższą o 125 zł, a zarabiający 10 tys. brutto otrzyma 210 zł więcej. Co niezwykle istotne, stawka 12% ma dotyczyć również okresu od stycznia do końca czerwca 2022 roku. Podatnicy odczują to dopiero w przyszłym roku, już po wypełnieniu rocznego zeznania podatkowego, ponieważ to wtedy zostanie im zwrócony nadpłacony podatek. Ponadto utrzymana zostaje kwota wolna od podatku, tj. 30 tys. zł, a pierwszy próg podatkowy został podwyższony do poziomu 120 tys. zł. Równocześnie, utrzymanie kwoty wolnej przy obniżeniu stawki podatku skutkuje zmianą kwoty zmniejszającej podatek. Dotychczas było to bowiem 5100 zł, a po zmianach kwota ta wynosi 3600 zł. Płatnik obliczający zaliczki na podatek uwzględnia 1/12 kwoty zmniejszającej – dotąd było to 425 zł, a od lipca będzie 300 zł. Nie oznacza to jednak niższej pensji netto, bo jednocześnie zmniejszono przecież podatek. Kolejną zmianą jest możliwość zmiany formy opodatkowania, której z zasady nie można zmieniać w ciągu roku. Jednak jeśli z powodu wprowadzenia reformy ten, kto wybrał ryczałt lub podatek liniowy, sugerując się przepisami, które weszły w styczniu, po zmianach w lipcu wybrałby skalę podatkową, to dostanie możliwość przejścia na skalę.

Likwidacja ulgi dla klasy średniej

Od lipca zniknęła ulga dla klasy średniej, co także oznacza dużą zmianę. Wprowadzenie jej stanowiło bowiem jeden z najbardziej kontrowersyjnych pomysłów wprowadzonych 1 stycznia 2022 roku. Była ulgą przeznaczoną dla pracowników lub podatników osiągających dochody z działalności pozarolniczej. Polegała na odliczeniu od dochodu kwoty ustalanej indywidualnie w oparciu o wysokość przychodów. Skomplikowała ona jednak jeszcze bardziej nasz system podatkowy i m.in. z tego powodu stała się obiektem krytyki Polaków. Co więcej, choć w teorii miała być korzystna w obliczu likwidacji możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku, to szybko okazało się, że w praktyce nie będzie już taka korzystna dla każdego. Ulga przysługiwała bowiem pracownikom zarabiającym między 5.701 zł a 11.141 zł brutto. Nie przewidziano jednak, że duża część z nich będzie musiała ulgę zwrócić w momencie, gdy straci pracę albo zapłacić większy podatek, gdy otrzymania premię.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.