Przegłosowano zmiany – pracownicy dostaną więcej dni wolnych

Dodane dnia lut 14, 2023 w Artykuły i porady, Prawo i przepisy, Wiadomości | 0 komentarzy

Mężczyzna w garniturze stoi w biurze i rozmawia przez telefon

Sejm przyjął nowelizację Kodeksu pracy, która wprowadza m.in. dłuższy urlop rodzicielski i dodatkowy urlop opiekuńczy. Nowelizacja ta była niezbędna, aby dostosować polskie prawo do wymogów unijnych i wdrożyć tym samym dwie unijne dyrektywy dotyczące tzw. work-life balance.

Więcej wolnych dni

Dzięki przyjętym przepisom pracownicy zyskają prawo do pięciu dni urlopu opiekuńczego oraz do dwóch dodatkowych dni wolnych na załatwienie pilnych spraw, zwany także urlopem z powodu „siły wyższej”, jak np. choroba. Ma być on płatny w wysokości 50% wynagrodzenia. Natomiast dodatkowy urlop opiekuńczy może zostać wykorzystany na sprawowanie opieki lub wsparcie krewnego lub osoby zamieszkującej z pracownikiem w tym samym gospodarstwie domowym, którzy wymagają opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych. Urlop ten będzie obejmował małżonka, dzieci oraz rodziców. Istotną informację stanowi fakt, że będzie on urlopem bezpłatnym, nie będzie się wliczał do puli urlopu wypoczynkowego, a wniosek o jego udzielenie pracownik będzie musiał złożyć co najmniej 3 dni przed jego rozpoczęciem.

Dłuższy urlop rodzicielski

Przyjęte przepisy wydłużają urlop rodzicielski. Do tej pory wynosił on 32 tygodnie i 34 w przypadku ciąży mnogiej. Po zmianach urlop ten będzie trwał odpowiednio 41 oraz 43 tygodnie. Ponadto dla każdego z rodziców wprowadzona zostanie, w ramach wymiaru urlopu rodzicielskiego, nieprzenoszalna część tego urlopu, w wymiarze do 9 tygodni. Zmian dokonano także w sposobie ustalania wysokości zasiłku rodzicielskiego. Odtąd bowiem wynosić on będzie 70% podstawy wymiaru tego zasiłku za cały okres urlopu dla obojga rodziców.

Elastyczna organizacja pracy

Zgodnie z ustawą możliwe będzie szersze stosowanie elastycznej organizacji pracy, w tym poprzez pracę zdalną, elastyczny czy indywidualny czas pracy oraz pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy. Możliwości te przysługiwać będą rodzicom opiekującym się dzieckiem do lat 8 oraz opiekunkom członków rodziny lub osób zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym – wymagających wsparcia ze względów medycznych. Dodatkowo wprowadzony zostanie także wyraźny zakaz zabraniania pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą.

Jasne warunki zatrudnienia

Rozszerzono również zakres informacji o warunkach zatrudnienia pracownika, m.in. o informację o prawie do szkoleń czy o długości płatnego urlopu. Wprowadzono też rozwiązania dotyczące umów o pracę. Gdy okres zatrudnienia przekroczy 6 miesięcy pracownik będzie miał prawo raz do roku wystąpić o zmianę rodzaju swojej umowy z pracodawcą. Na tego typu wniosek będzie musiał otrzymać odpowiedź na piśmie wraz z uzasadnieniem. W przepisach znalazły się również 2 dodatkowe, wliczane do czasu pracy przerwy. Druga przerwa będzie przysługiwała pracownikowi trwająca minimum 15 minut, jeżeli jego dobowy wymiar pracy jest dłuższy niż 9 godzin pracy. Do trzeciej przerwy trwającej co najmniej 15 minut pracownik będzie miał prawo, jeżeli jego dobowy wymiar czasu pracy jest dłuższy niż 16 godzin.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.