Kiedy konieczne jest podpisanie pełnomocnictwa dla celów skarbowych?« Wróć do listy pytań

Mam pytanie dotyczące pełnomocnictwa, jakiego należy złożyć w Urzędzie Skarbowym. Czy jeśli korzystam z usług biura rachunkowego, to czy ono składa takie pełnomocnictwo w urzędzie? Na przykład kiedy trzeba podpisać się za podatnika czy potrzebne do działania w jego imieniu w trakcie kontroli skarbowej. Planuję otworzyć własne biuro rachunkowe, a z doświadczenia w mojej poprzedniej pracy wiem, że pełnomocnictwa składane były jedynie przed kontrolą , i nie wiem jak mam to rozwiązać u siebie. Proszę także o odpowiedź jaki jest sens podpisania takiego pełnomocnictwa przy podpisywaniu umowy z klientem? Czy lepiej to zrobić dopiero przed kontrolą czy podjęciem konkretnych czynności? Wiem, że od każdego pełnomocnictwa trzeba zapłacić opłatę skarbową i dołączyć dowód jej uiszczenia składając pełnomocnictwo w US. Czy raz opłacone pełnomocnictwo będzie ważne podczas wszystkich kontroli skarbowych, czy do każdej nowej kontroli będę musiała opłacać nowe pełnomocnictwo? Czy są jakieś inne czynności, które takie pełnomocnictwo powinno obejmować? Z góry dzięki za informację.
Wysłane przez redakcja
Zadane przez 16 maja 2014 14:10
0

Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej, zarówno firmy jak i osoby prywatne mają prawo do posiadania stałego reprezentanta do spraw kontroli podatkowej. Podatnik może wyznaczyć do tego konkretną osobę, w tym także księgowego. Upoważnienie do podejmowania czynności w imieniu podatnika powinno mieć formę pisemną, jednak przepisy precyzyjnie nie określają wymogów co do jego formy. Takie upoważnienie składa się w urzędzie skarbowym właściwym zgodnie z przepisami o opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W tym wypadku nie podlega ono opłacie skarbowej. W zasadzie nie ma znaczenia termin złożenia i podpisania takiego upoważnienia, jednak złożenie go przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań, zyskuje moc stałego umocowania, i nie trzeba go przedkładać za każdym razem gdy podatnik podlega kontroli. Upoważnienie obowiązuje zarówno podczas kontroli klasycznych, jak i podczas pilnych, wszczynanych przez urzędników po wylegitymowaniu się.
Jednak nie obejmuje ono swoim zakresem pokontrolnego postępowania podatkowego, a także podpisywania deklaracji w imieniu podatnika, do czego wymagane jest już pełnomocnictwo opłacone w Urzędzie Miasta. Koszt opłaty skarbowej od pełnomocnictwa wynosi 17 złotych.
Do podpisywania deklaracji nie jest wymagane złożenie pełnomocnictwa w urzędzie skarbowym. Zgodnie z doktryną samo ustanowienie pełnomocnika, do czego nie wymaga się poinformowania urzędu, pozwala na podpisanie deklaracji podatkowej przez pełnomocnika, co zyskuje taki sam skutek jak w przypadku podpisania jej przez podatnika. Sytuacja wygląda odmiennie w przypadku jeśli dojdzie do wszczęcia postępowania podatkowego. Zapisy dotyczące pełnomocnictwa procesowego są dużo ostrzejsze, i wymagają aby zakres czynności do jakich umocowany jest pełnomocnik oraz jakiej konkretnie sprawy te czynności dotyczą. Ponadto dokument taki musi mieć formę pisemną w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Doradca podatkowy może samodzielnie uwierzytelnić odpis pełnomocnictwa, pozostałe odpisy powinny być poświadczone urzędowo.
Opłacie skarbowej w wysokości 17zł podlega każdorazowe złożenie pełnomocnictwa złożone w każdej kolejnej sprawie.

Wysłane przez redakcja
Odpowiedziane 28 maja 2014 13:42