Księgowanie faktur – jaka data?« Wróć do listy pytań

Proszę o szybką odpowiedź. Sprawa dotyczy faktury za towar handlowy, który zakupiłem. Na fakturze datą sprzedaży jest 27.01.2014r., a data wystawienia to 28.01.2014r. Którą datę bierze się pod uwagę księgując fakturę do KPIR i VAT. Dzięki za pomoc, pozdrawiam.
Wysłane przez redakcja
Zadane przez 11 lipca 2014 15:20
0

Księgując fakturę można ją zaksięgować jako koszty podatkowe i ująć w rejestrze VAT. Istnieje katalog towarów i usług, które nie podlegają odliczeniu VAT (np. usługi hotelowe, paliwa do firmowych samochodów osobowych, usługi gastronomiczne), koszty takie księguje się w Księdze Przychodów i Rozchodów określając je kwotą brutto.
Prawo obniżenia kwoty podatku powstaje co do zasady w ujęciu za okres, w którym podatnik fakturę otrzymał. Wyjątek stanowi rozliczenie mediów, kiedy podatek zostaje rozliczony w dacie, w której przypada termin płatności. Jeżeli z jakiegoś powodu we właściwym okresie nie zostanie dokonane obniżenie kwoty podatku, można tego dokonać w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych.
Jeśli zaś chodzi o księgowanie faktury w koszty podatkowe, można robić to przez cały rok podatkowy. Najważniejsze, by koszt został poniesiony w danym roku podatkowym.
Natomiast jeśli chodzi o określenie w KPiR właściwej daty, to przyjmuje się, że powinna to być data wystawienia faktury. Jednak, jeśli przedsiębiorca otrzymał towar w dacie wcześniejszej niż data wystawienie faktury, wtedy wpisuje się datę otrzymania towaru. Do tak dostarczonego towaru powinien zostać wpisany szczegółowy jego opis, określający firmę, adresy, rodzaj i ilość oraz cenę jednostkową towaru. Zdarza się, że między opisem a dostarczoną później fakturą mogą nastąpić różnice co do wartości przedmiotu sprzedaży. Wtedy różnice należy ująć w KPiR z datą otrzymania faktury.

Wysłane przez redakcja
Odpowiedziane 4 sierpnia 2014 11:01