Czy muszę korygować koszty po spisie z natury?« Wróć do listy pytań

Jestem właścicielem małego sklepu spożywczego. Na otwarciu musiałem zainwestować pewną sumę pieniędzy na zakup towarów, którymi handluję. Zapisałem to jako koszt. Teraz muszę dokonać spisu z natury. Nie cały towar się sprzedał. Czy muszę korygować koszty ?
Wysłane przez redakcja
Zadane przez 21 listopada 2013 12:49
0

Każdy podatnik prowadzący księgę podatkową zobowiązany jest przeprowadzić spis z natury. Obowiązek ten wyznaczony jest na koniec każdego roku podatkowego i dotyczy wszystkich towarów handlowych, materiałów pomocniczych i podstawowych, wyrobów gotowych, półfabrykatów, barków i odpadów.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów – Dz. U. nr 152, poz. 1475 ze zm. spis ten należy wpisać do księgi. Takie ujęcie skutkuje tym, że wszystkie towary zakupione, ale nie sprzedane w danym roku podatkowym, nie mogą zostać zaliczone w poczet kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Dochód bowiem jest ustalany z uwzględnieniem różnic remanentowych. Praktyczny sposób na rozliczenie można odnaleźć z załączniku nr rozporządzenia objaśniającego sposób prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.

Wysłane przez redakcja
Odpowiedziane 26 listopada 2013 11:50