Działalność gospodarcza w Niemczech (usługi opiekuńcze) - oddelegowanie pracowników, rodzaje umów« Wróć do listy pytań

1.02 b.r założyłam działalność gospodarczą (nie jest to agencja)i chcę świadczyć usługi opiekuńcze w Niemczech Proszę o informację 1.od kiedy mogę oddelegowywać pracowników 2.Jaka forma zatrudnienia jest korzystniejsza;umowa-zlecenie czy proponowanie opiekunkom zał.działalności gospodarczej3.I najważniejsze pytanie ,czy w świetle aktualnych zmian,taka działalność ma perspektywy (mam wątpliwości czytając informacje ,o zaostrzeniu wymogów )
Wysłane przez redakcja
Zadane przez 14 marca 2014 08:04
0

Aby delegować pracowników do pracy w Niemczech przedsiębiorca musi spełnić kilka warunków:
– pracujący za granicą musi mieć zapewnioną płacę minimalną jaka obowiązuje w kraju delegowania,
– powinien odprowadzać składki ZUS,
– delegować pracownika na maksymalnie 2 lata.

Ponadto przedsiębiorca musi prowadzić realną działalność w kraju, w którym posiada siedzibę. Nie może ona polegać tylko na delegowaniu pracowników (jeśli nie jest to agencja pracy tymczasowej), i polegać jedynie na wewnętrznym zarządzaniu. Uznaje się, że w Polsce przedsiębiorca powinien prowadzić co najmniej 25% swojej całkowitej działalności by móc bez problemu i podejrzeń organów kraju obcego delegować do niego pracowników.

Przy ustalaniu zasadności delegowania oraz faktycznego miejsca prowadzenia działalności bierze się pod uwagę siedzibę przedsiębiorstwa i zarządu, miejsce gdzie rekrutowani są pracownicy, miejsce, w którym zawiera się większość umów z klientami, porównuje się liczebność personelu administracyjnego w państwie, z którego pracownicy są wysyłani i państwa, do którego są delegowani.

Jeśli zaś chodzi o Pani kolejne pytanie, to należy mieć na uwadze, kiedy jest mowa o delegowaniu pracownika, zgodnie z art. 1 ust. 3 dyrektywy 96/71/WE. Zgodnie z jej zapisami z delegowaniem mamy do czynienia, gdy pracodawcy delegują swoich pracowników na własny rachunek i pod swoim kierownictwem na terytorium państwa członkowskiego, w ramach umowy zawartej z przedsiębiorcą a odbiorcą usług, jeżeli między przedsiębiorcą a pracownikiem istnieje stosunek pracy. Możliwe jest również oddelegowanie zleceniobiorcy. Jednak między osobą prowadzącą działalność gospodarczą a Panią nie ma faktycznego stosunku pracy, zależności, czy kierownictwa, taka forma zatrudnienia nie ma więc zastosowania w tym przypadku. Natomiast pracownik prowadzący działalność gospodarczą na własny rachunek może do pracy zagranicą oddelegować się sam. Ciężko powiedzieć, jaka byłaby Pani rola w tym wypadku, jeśli nie prowadzi Pani agencji pośrednictwa pracy w zakresie usług opiekuńczych.

Nie sprecyzowano w pytaniu, jakie aktualne zmiany, które mogłyby wpłynąć negatywnie na prowadzenie tego typu działalności, ma Pani na myśli. Mogę jedynie podpowiedzieć, że rynek usług opiekuńczych dotknęło, zresztą jak inne branże, określenie płacy minimalnej dla wszystkich pracowników pracujących na terenie Niemiec, co powoduje po stronie pracodawców oddelegowujących pracowników do pracy właśnie w tym kraju, konieczność stosowania nowych przepisów. Ponadto samo zjawisko delegowania w ostatnim czasie z uwagi na wiele nadużyć znalazło się pod lupą niemieckich urzędników. Z tego powodu warto zastanowić się nad zatrudnianiem swoich pracowników na umowach o pracę, by zwiększyć wiarygodność firmy wśród zagranicznych organów.

Wysłane przez redakcja
Odpowiedziane 5 września 2016 10:53