Koszta w spółce cywilnej« Wróć do listy pytań

Czy wspólnicy mogą przelewać pieniądze na konto firmowe? Czy wspólnicy moga placić za paliwo do samochodu ze swojego konta prywatnego? Czy wspólnicy polki cywilnej moga miec telefony firmowe i opłacać rachunki ze swojego konta prywatnego? Jak odliczać koszta wspólników?
Wysłane przez redakcja
Zadane przez 22 sierpnia 2014 08:17
0

Spółka cywilna jest specyficznym tworem prawnym, ponieważ nie ma ona statusu przedsiębiorcy, ani nie posiada podmiotowości prawnej. Taki status posiadają natomiast wspólnicy spółki. Taki stan rzeczy powoduje, że spółka taka nie ma posiada własnego majątku, ponieważ de facto jest ona jedynie formą umowy zawartą pomiędzy wspólnikami, którzy dążą do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Majątek wniesiony jako wkład do spółki albo nabyty w trakcie jej trwania jest majątkiem wspólnym wspólników. Poza majątkiem wspólnym występuje odrębna masa majątkowa – majątki odrębne wspólników. Sąd Najwyższy w swoim orzecznictwie, podkreślił, że możliwe jest dokonywanie przesunięć majątkowych pomiędzy tymi majątkami. Musi to jednak być uzasadnione i wynikać z prowadzonej przez spółkę działalności. W związku z tym opłaty dokonywane z rachunku prywatnego tytułem opłat za telefon służbowy mogą być wykonywane, a także zaliczane do kosztów uzyskania przychodu spółki. Dozwolone jest również przelewaniu pieniędzy czy opłacanie paliwa z konta prywatnego wspólnika.

Wątpliwości budzi sposób księgowania kosztów związanych z wydatkami na paliwo jednego ze wspólników. W pytaniu nie sprecyzowano, czy używane auto jest własnością prywatną wspólnika. Jeśli tak, nie ma przeszkód, aby używał go on do prowadzenia działalności gospodarczej. Będą to jednocześnie koszty spółki, czyli obu wspólników proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów w zysku. Wysokość wydatków jaką można zaliczyć do kosztów zależy od rodzaju samochodu, i właściwego dla niego ewidencjonowania jego przebiegu. Poniesione koszty należy udokumentować fakturami VAT, które powinny być wystawione na spółkę cywilną.
Ważne przy tym jest, że w takim przypadku spółka powinna zawrzeć z właścicielem samochodu (czyli jednym ze wspólników) umowę na okoliczność używania samochodu do działalności gospodarczej. Odpłatne bądź nieodpłatne udostępnienie auta do używania powoduje po stronie spółki skutki w zakresie przychodów i kosztów wspólników.

Wysłane przez redakcja
Odpowiedziane 4 marca 2016 14:34