Będzie Krajowy System e-Faktur

Dodane dnia grudzień 17, 2020 w Wiadomości | 0 komentarzy

deregulacja zawodu księgowego

Wszystko wskazuje na to, że wraz z nadchodzącym rokiem 2021 czeka nas prawdziwa rewolucja w fakturach. Wszystko za sprawą pomysłu urzędników z Ministerstwa Finansów, którzy proponują, aby wprowadzić w Polsce faktury ustrukturyzowane. Przedsiębiorcy mogliby je wystawiać przy pomocy specjalnie do tego dedykowanego systemu teleinformatycznego, a dla osób korzystających z takiej możliwości przewidziano odpowiednie profity.

Informacja o takim zamiarze znalazła się w projekcie nowelizacji ustawy o podatku VAT, który od początku grudnia jest dostępny na stronie internetowej parlamentu w wykazie prac legislacyjnych. Można się z niego dowiedzieć, że zakłada on dopuszczenie wystawiania faktur ustrukturyzowanych jako jeszcze jednej (obok faktury papierowej i faktury elektronicznej) z form udokumentowania sprzedaży. Jak przekonują pomysłodawcy tego projektu, pozwoli to także na lepsze uszczelnienie systemu podatkowego, a tym samym wymierne zmniejszenie odnotowywanych każdego roku nieprawidłowości przy rozliczaniu podatku VAT (błędy księgowe będące tzw. czynnikiem ludzkim). To z kolei pozwoli na poprawę codziennych warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez polskich przedsiębiorców oraz umożliwi im łatwy i szybki dostęp do wszystkich związanych z tym dokumentów.

Znajdź >> dobre biuro księgowe <<

Krajowy System e-Faktur

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o podatku VAT faktury mają być wystawiane i otrzymywane poprzez system teleinformatyczny – Krajowy System e-Faktur (w skrócie KSeF). Oprócz tego będzie on służył również do przechowywania dokumentów, oznaczania ich odpowiednim numerem identyfikującym generowanym przez KSeF oraz do weryfikacji zgodności dokumentu z określonym i udostępnionym przez ministerstwo wzorem danej faktury. System będzie też analizował i kontrolował dane z faktur ustrukturyzowanych oraz przesyłał komunikaty dotyczące wystawienia, odrzucenia bądź braku możliwości wystawienia dokumentu.

Co więcej, osoby, które skorzystają z przygotowywanego przez Rząd Polski narzędzia w postaci KSeF, nie będą miały obowiązku przechowywania i archiwizacji faktur przepuszczonych przez system. Wszystkie dokumenty wystawione przy pomocy Krajowego Systemu e-Faktur będą w nim automatycznie zapisywane i przechowywane dla potrzeb administracji podatkowej.

Bonusy na zachętę

Aby zachęcić podatników do korzystania z takiego rozwiązania, ustawodawca przewidział dla nich coś w rodzaju zachęty. Przedsiębiorcy, którzy w całym okresie rozliczeniowym (miesiąc albo kwartał) wystawiać będą wyłącznie faktury ustrukturyzowane, otrzymają skrócony termin zwrotu podatku VAT – zamiast standardowych dotąd sześćdziesięciu dni będzie to preferencyjne czterdzieści pięć dni. Dotyczyć to będzie jednak jedynie osób, które są zarejestrowane jako podatnik VAT czynny oraz regularnie składają swoje deklaracje za każdy okres rozliczeniowy.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Wedle obecnego harmonogramu prac nad projektem nowelizacji, ma on być przyjęty w pierwszym kwartale przyszłego roku. Niestety zapisy projektu nie precyzują, kiedy nowe przepisy mogłyby wejść w życie. Można jednak przypuszczać, iż nastąpi to jeszcze w pierwszej połowie 2021 roku.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.