Bezrobocie – stan obecny i prognozy

Dodane dnia Cze 27, 2018 w Wiadomości | 0 komentarzy

Stopa bezrobocia regularnie spada na terenie całej Unii Europejskiej. Polska znajduje się w czołówce Państw, w których wskaźnik ten jest najniższy.

Na tle Europy prezentujemy się całkiem nieźle. Liderem pozostają tu Czechy z wynikiem 2,4 % i Niemcy z poziomem 3.5 %. Polska w unijnym zestawieniu uplasowała się na 7 miejscu. Średnia europejska to natomiast 8,5 % (dane z lutego br. obejmujące kraje ze strefy euro). Rok temu było to o cały procent więcej. Najgorzej z tą kwestią radzi sobie Grecja, gdzie bezrobocie przekroczyło 20%. W całej Unii Europejskiej jest aż 17,632 mln bezrobotnych, z tego 13,916 mln mieszka w krajach, które przyjęły euro.

Wysokość 4,4 % jaką wyliczono dla Polski jest najniższą dotąd odnotowaną. Ilość osób bezrobotnych obliczono przy użyciu metody BAEL na 754 tysiące, przy czym dane te będą jeszcze weryfikowane. Opublikował je Eurostat. Pochodzą z badań ankietowanych prowadzonych w oparciu o metodykę Międzynarodowej Organizację Pracy. W badaniu uwzględnia się osoby nieposiadające pracy, ale gotowe ją podjąć w ciągu dwóch tygodni oraz takie, które pracy aktywnie poszukiwali w ciągu ostatniego miesiąca.

Zapewne to jest powodem występowania niemałych rozbieżności pomiędzy danymi Eurostatu, a tymi publikowanymi przez GUS i Ministerstwo Pracy, które oszacowały stopę bezrobocia w lutym na 6,8 %. Tutaj jednak pod uwagę brano osoby zarejestrowane jako bezrobotne, czyli pracujące „na czarno” lub nie zainteresowane poszukiwaniem pracy. Dane z kwietnia mówią już o stopie na poziomie 6,6 %. Jest to średnia krajowa, która wydawałaby się całkiem dobrym wynikiem, gdyby nie fakt, że jest mocno zawyżana przez największe ośrodki miejskie (Warszawa, Trójmiasto, Kraków, Wrocław), gdzie bezrobocie jest najniższe. Dla kontrastu można wziąć pod uwagę województwo mazurskie, gdzie bezrobocie wyniosło 11,8 % pod koniec marca, czyli mniej o ponad 5% od średniej krajowej. Sytuacja wygląda również nieciekawie w kujawsko – pomorskim (9,9%), świętokrzyskim (9,1%) i podkarpackim (9,7%).

Optymistyczna wiadomość jest taka, że liczba bezrobotnych spada, co widać po ilości osób zarejestrowanych w urzędach pracy jako osoby nieposiadające pracy. Liczba 1,092 mln na koniec marca jest niższa od wcześniejszego miesiąca, ale również od analogicznego okresu poprzedniego roku. Zmiany widać w każdym regionie, ale największe obniżenie miało miejsce w województwach warmińsko – mazurskim, kujawsko – pomorskim oraz zachodniopomorskim.

Na zmniejszanie się bezrobocia wpływa ma poprawiająca się sytuacja gospodarcza i nowo powstające miejsca pracy, co jest widoczne szczególnie w niektórych branżach, np. w branży budowlanej.

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.