Paragony przestaną być fakturą uproszczoną

Dodane dnia listopad 23, 2020 w Wiadomości | 0 komentarzy

Ministerstwo Finansów chce wprowadzić zmiany w paragonach fiskalnych. Jeśli pomysł wejdzie w życie, te wystawione na kwotę do 450 zł zawierające nr NIP nabywcy, nie byłyby fakturą uproszczoną.

Zmiana dotyczy artykułu 106e ustawy o VAT. Gdyby nowelizacja został przyjęta, sprzedawca nie musiałby raportować w JPK_VAT wystawionych paragonów zawierających NIP na kwotę do 450 zł. Nabywca natomiast mógłby żądać wystawienia pełnej faktury do takiego paragonu, albo otrzymać fakturę zbiorczą za kilka paragonów.

Jest to odpowiedź na zgłaszane przez organizacje branżowe opinie. Paragony z NIP o wartości nie większej niż 450 zł (lub 100 euro) przysparzały bowiem przedsiębiorcom sporo problemów. Zgodnie z propozycją zmiany, za fakturę uproszczoną uznawałoby się wyłącznie taki dokument, na którym widnieć będą dane nabywcy, takie jak imię i nazwisko, oraz adres. Od stycznia tego roku paragon może być wymieniony na fakturę wyłącznie, gdy widnieje na nim numer NIP nabywcy. Wątpliwości dotyczyły jednak takich paragonów opiewających na kwotę poniżej 450 zł. Stanowisko Ministra Finansów i dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej było takie, ze paragonu takiego nie można zamienić na fakturę, ponieważ sam paragon stanowi już fakturę uproszczoną. Odmienne stanowisko zaprezentował jedynie dyrektor KIS w interpretacji z dnia 28 maja 2020.

Sprzedawcy natomiast zaczęli umieszczać na paragonach nieprzekraczających kwoty 450 zł informację, że dokument taki „nie jest fakturą uproszczoną”. Praktyka taka nie była jednak spójna ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, które uważa, że paragony z numerem NIP są fakturą uproszczoną. Mimo, że sprzedawcy nie umieszczali na nich kolejnego numeru porządkowego, a ten jest niezbędny dla wystawionych faktur zgodnie z ustawą o VAT. Numer taki musi w sposób jednoznaczny identyfikować fakturę i być kolejnym numerem nadanym w ramach jednej lub więcej serii takich dokumentów. MF uważało natomiast, że już sam numer paragonu jest numerem wystarczającym do jednoznacznego zidentyfikowania paragonu NIP do kwoty 450 zł jako faktury uproszczonej. Ministerstwo wskazywało również, że wystawienie faktury standardowej jest nieprawidłowe, jeśli wydany został paragon z NIP nabywcy do kwoty 450 zł. Inaczej jedna sprzedaż byłaby udokumentowana dwoma fakturami – jedną uproszczoną, jaką jest paragon, i drugą fakturą standardową. Nabywca mógł żądać wystawienia standardowej faktury na kwotę nieprzekraczającą 450 zł zanim sprzedawca zaewidencjonuje to w kasie fiskalnej.

Eksperci wskazywali jednak, że numeracja paragonów zależy od liczby klientów w sklepie, a nie do każdego wskazywany jest numer NIP. W praktyce jeden paragon z NIP mógł być wystawiony jako piąty, a kolejny jako numer ósmy, nie może tu być więc mowy o ciągłości numeracji wymaganej przepisami ustawy o VAT. W efekcie fiskus mógłby podważyć ewidencję sprzedaży i chcieć samodzielnie oszacować obroty przedsiębiorcy.

Zmiana zaproponowana przez Ministerstwo Finansów wprowadziłaby do faktur uproszczonych dane takie jak imię i nazwisko lub nazwę podatnika. Spowoduje to jednak, że paragon z numerem NIP nie będzie mógł być traktowany jako faktura uproszczona, a nabywca będzie musiał żądać wystawienia paragonu z NIP oraz faktury standardowej do niego. Chyba, że sprzedawca od razu wystawi mu fakturę.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.