Istotne dla firm zmiany w prawie i podatkach 2020

Dodane dnia sty 24, 2020 w Podatki, Prawo i przepisy, Wiadomości | 0 komentarzy

Nowy rok często oznacza wejście w życie nowych przepisów. W tym roku nie będzie inaczej, a przedsiębiorcy muszą się przygotować na zmiany zarówno w prawie, jak i w podatkach.

2020 – sporo zmian w prawie i podatkach

W najbliższych miesiącach w życie wejdą m. in. postanowienia Pakietu Przyjazne Prawo, ustawa przeciwdziałająca zatorom płatniczym, ustawa o OZE, a także „lex Uber”, 17 % podatek dochodowy od osób fizycznych czy Mały ZUS plus.

1 stycznia zaczęła obowiązywać spora część Pakietu Przyjazne Prawo, która wprowadziła kilka ułatwień dla firm. Odtąd przedsiębiorcom zarejestrowanym w CEiDG przysługuje prawo do błędu przez rok od rozpoczęcia działalności. Ponadto rzemieślnicy uzyskali prawo do założenia spółki bez utraty swojego statusu. Naukowcy z zagranicy, którzy pracują w naszym kraju, również uzyskali szereg udogodnień, dzięki czemu mogą wykonywać tu działalność gospodarczą. Ochrona konsumencka 1 czerwca zostanie rozszerzona na przedsiębiorców, a w lipcu obowiązywać zaczną korzystniejsze zasady rozliczania VAT w imporcie.

W tym roku także działać zacznie ustawa o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym. Dzięki niej termin płatności skróci się do 30 dni w transakcjach, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny. Jeśli płatnikiem będzie duża firma, a wierzycielem przedsiębiorca z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, wówczas termin zapłaty skróci się do 60 dni. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zyska uprawnienia do ścigania podmiotów powodujących największe zatory płatnicze.

Przepisy ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) również będą powoli wprowadzane. Między innymi rozszerzeniu ulegnie definicja biogazu rolniczego o pochodzenie z oczyszczalni ścieków, w tym zakładowych oczyszczalni ścieków z przetwórstwa rolno-spożywczego, w których nie jest prowadzony rozdział ścieków przemysłowych od pozostałych rodzajów osadów i ścieków.

Zmiany dotkną także prywatnych przewoźników, którzy obecnie świadczą usługi za pośrednictwem mobilnych aplikacji. W życie wchodzi bowiem „lex Uber”, czyli ustawa, która ma uporządkować rynek usług taksówkarskich oraz zlikwidować szarą strefę w branży. Nowelizacja ma dostosować przepisy do rozwijającego się rynku tego typu usług i np. taksometr będzie można zastąpić aplikacją. Jednak każdy przewoźnik będzie musiał posiadać licencję. Zmianom nie były przychylne korporacje taksówkarskie, dla których przewoźnicy z aplikacji stanowią duże zagrożenie, z uwagi na konkurencyjne ceny.

Zmieniły się również zasady wystawiania faktur do paragonów fiskalnych. Odtąd sprzedawca wystawi fakturę nabywcy wyłącznie w przypadku, gdy ten będzie się posługiwał numerem identyfikacyjnym i numer ten będzie widoczny na paragonie dokumentujących sprzedaż. Ponadto rozszerzył się obowiązek stosowania kas fiskalnych. Zaczął obowiązywać w branży paliwowej, w warsztatach samochodowych i wulkanizacyjnych.

Przedsiębiorcy odczują także skutki wprowadzenia tzw. białej listy. W życie wchodzą bowiem sankcje za zapłatę faktury na rachunek, który na takiej liście nie jest wskazany. Jeśli kwota zapłaty przekroczy 15 000zł, wówczas przedsiębiorca nie będzie mógł zaliczyć tych wydatków do kosztów uzyskania przychodu. Ponadto będzie on w takim wypadku odpowiadał solidarnie za zaległość VAT wobec fiskusa. Kary będzie można uniknąć, jeśli przedsiębiorca poinformuje urząd skarbowy o dokonaniu zapłaty na rachunek spoza białej listy.

To zaledwie część zmian, jakie czekają przedsiębiorców w nowym roku. Niektóre z nich mają na celu ułatwienie prowadzenia działalności, inne natomiast spowodują po ich stronie niemałe utrudnienia. W interesie każdej firmy jest jednak, aby zmiany te śledzić na bieżąco.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.