Jak funkcjonuje Krajowa Administracja Skarbowa?

Dodane dnia paź 30, 2017 w Słownik księgowy | 0 komentarzy

Krajowa Administracja Skarbowa to organ administracji skarbowej i celnej. Zgodnie z Art. 1 ust. 2–3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, KAS stanowi wyspecjalizowaną administrację rządową wykonującą zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej, a także zapewniającą obsługę i wsparcie podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych oraz obsługę i wsparcie przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków celnych.

W ramach KAS wyodrębnia się Służbę Celno-Skarbową, będącą jednolitą i umundurowaną formacją, którą tworzą funkcjonariusze.

Do zadań KAS należą:

 • realizacja dochodów z podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych,
 • realizacja dochodów z należności celnych,
 • realizacja polityki celnej wynikającej z członkostwa w unii celnej Unii Europejskiej,
 • obejmowanie towarów procedurami celnymi i regulowanie sytuacji towarów związanych z przywozem i wywozem towarów,
 • obsługiwanie podatników i przedsiębiorców w prawidłowym opłacaniu podatków i cła;
 • egzekwowanie podatków i zabezpieczenie należności;
 • edukacja podatkowa i celna;
 • audytu i kontrola wewnątrzurzędowej;
 • kształcenie i szkolenie pracowników i funkcjonariuszy;
 • prowadzenie statystyk, bilansów i prognoz w zakresie analizy ryzyka,
 • przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu;
 • kontrolowanie przestrzegania prawa dewizowego i prawidłowego wystawiania zezwoleń dewizowych;
 • wykrywanie, zwalczanie i zapobieganie przestępstwom skarbowym i obrotowi nielegalnych towarów;
 • obsługa systemów Intrastat i Extrastat;
 • współpraca przy realizacji Wspólnej polityki rolnej UE.

Strukturę Krajowej Administracji Skarbowej tworzą:

 • Minister Finansów,
 • Szef Krajowej Administracji Skarbowej,
 • Krajowa Informacja Skarbowa,
 • Izby administracji skarbowej,
 • Urzędy skarbowe,
 • Urzędy celno-skarbowe,
 • Krajowa Szkoła Skarbowości,
 • Centrum Informatyki Krajowej Administracji Skarbowej.

Przed utworzeniem KAS organy administracji skarbowej dzieliły się na administrację podatkową, Służbę Celną i kontrolę skarbową. Organy te działały niezależnie od siebie, toteż potrzebę ujednolicenia uzasadniano rozproszeniem i opóźnieniem w realizacji zadań. KAS powołano do życia na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2016r.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.