Księgowi znowu będą certyfikowani?

Dodane dnia lip 18, 2019 w Wiadomości | 0 komentarzy

kontrola podatkowa

Najprawdopodobniej już wkrótce księgowi oferujący usługi w zakresie rachunkowości będą musieli posiadać stosowne certyfikaty. Ministerstwo Finansów pracuje nad nowym uregulowaniem tej kwestii.

Wyniki przeprowadzonej przez Ministerstwo Finansów ankiety wskazały, że po deregulacji zawodu księgowego z 2014 roku znacznie spadła jakoś usług księgowych. Warto przypomnieć, że wprowadzone wówczas zmiany ustawowe sprawiły, iż do wykonywania zawodu nie trzeba dziś mieć żadnych uprawnień. Zlikwidowana została konieczność posiadania certyfikatu księgowego lub tytułu doradcy podatkowego czy biegłego rewidenta, by móc oferować usługi księgowe. Obecnie, żeby prowadzić biuro rachunkowe, wystarczy zatrudnić w nim osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa. Nie trzeba też wykupywać polisy OC na wszystkie usługi. Taka konieczność istnieje tylko w przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych.

W związku z informacjami o spadku poziomu usług, Ministerstwo Finansów chce jednak przywrócić system certyfikacji i zobowiązać księgowych do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji, w tym dostosowywania swojej wiedzy do zmieniających się przepisów. Zmiany z 2014 roku co prawda obniżyły ceny ich usług, ale eksperci wskazują, że przedsiębiorcy niekoniecznie na tym korzystali. Oszczędności wynikające z korzystania z biur rachunkowych o niższej jakości usług mogą bowiem powodować straty finansowe u przedsiębiorców wynikające z błędnych rozliczeń.

Ministerstwo Finansów nie przedstawiło jeszcze szczegółowych założeń ustawy, którą zamierza wprowadzić. Nie jest jasne czy mają dotyczyć również księgi przychodów i rozchodów, czy tylko ksiąg rachunkowych ani kiedy nowe przepisy mogłyby wejść w życie. Wiadomo, że decyzja o przywróceniu konieczności certyfikowania księgowych już właściwie zapadła. Nie będzie jednak powrotu dokładnie do rozwiązań stosowanych przed wejściem w życie tzw. ustawy deregulacyjnej. Nowy system ma dotyczyć wyłącznie osób zajmujących się rachunkowością. Nie obejmie za to pracowników działów finansowo-księgowych w przedsiębiorstwach.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce na razie nie chce zajmować stanowiska w sprawie pomysłów Ministerstwa Finansów. Czeka na przedstawienie szczegółowych rozwiązań. Jego przedstawiciele mówią jedynie, że do sprawy należy podejść całościowo, a do tego powstać powinien samorząd zawodowy zrzeszający księgowych. Zapowiedzi zmian cieszą za to przedstawicieli środowiska akademickiego oraz organizacji pracodawców. Ci ostatni są zadowoleni, mimo że ponowne ograniczenie dostępności zawodu księgowego zapewne spowoduje podniesienie cen takich usług.

Ankieta, która stała się przyczynkiem do prac nad zmianami przepisów została przeprowadzona w 2018 roku, a jej celem było dokonanie oceny skutków deregulacji. Gdy zawód księgowego był „otwierany” autorzy ustawy zakładali, że rynek sam wykształci mechanizm oddzielania biur świadczących usługi na wysokim poziomie od tych gorszych. Z ankiety wynika jednak, że nic takiego się nie stało. Co prawda pojawiły się certyfikaty i licencje, ale nie są one cenione równie wysoko, jak istniejące wcześniej certyfikaty wydawane przez ministra finansów.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.