MF chce stworzyć rejestr płatników VAT

Dodane dnia kw. 30, 2019 w Artykuły i porady, Podatki, Wiadomości | 0 komentarzy

umowy śmieciowe

Dobiegają końca prace nad projektem nowego rejestru płatników VAT oraz nowelizacji ustawy w tym zakresie. W wyniku proponowanych przez rząd zmian, które pokrywają się z obietnicami premiera w expose, powstać ma jedna, wspólna baza podatników VAT. Celem jej powstania jest uszczelnienie wpływów z podatku oraz zmniejszenie ryzyka związanego z nieświadomym uczestnictwem podmiotów gospodarczych w tzw. karuzeli VAT.

Zgodnie z założeniami projektu na stronie resortu finansów szef Krajowej Administracji Skarbowej stworzy rejestr podatników VAT i będzie odpowiedzialny za jego bieżącą aktualizację (raz na dobę, w każdym dniu roboczym). Rejestr ten ma być również dostępny za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wykaz będzie dostępny od 1 września 2019 roku. Usystematyzuje informacje rozproszone do tej pory w kilku miejscach, a do wspólnej bazy mają zostać przeniesione dane m.in. z tzw. czarnej listy podatników. Co istotne, ma on być bezpłatny i.

Rejestr zawierał będzie szereg informacji o kontrahencie:

  • nazwa firmy lub imię i nazwisko (z zależności, czego dotyczy);
  • nadany numer identyfikacyjny (REGON, PESEL, KRS);
  • adres siedziby oraz stałego miejsca prowadzenia działalności;
  • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu, wraz z ich numerami NIP lub PESEL;
  • status czynny i zwolniony z VAT;
  • data rejestracji;
  • data odmowy rejestracji;
  • data wykreślenia z rejestru;
  • data przywrócenia do rejestru;
  • numery kont bankowych podatnika, lub imiennych rachunków w SKOK.

Poza niewątpliwie szerokim zakresem informacji bieżących, zebranych w jednym miejscu, możliwe będzie sprawdzenie historii rejestracji firmy do celów VAT. W założeniu dane dostępne w rejestrze mają dotyczyć 5 ostatnich lat, co powinno wystarczyć do potwierdzenia wiarygodności kontrahenta.

Ujawnienie w rejestrze kont bankowych wiąże się z wprowadzeniem nowych wymagań i sankcji związanych z wykonywaniem przelewów bankowych. Zgodnie z projektem, każdy przelew powyżej 15 tysięcy złotych, na konto inne niż dostępne w rejestrze, uniemożliwi ujęcie takiego przelewu w kosztach uzyskania przychodu. Jednak w przypadku pomyłki i wyboru konta poza wykazem, ustawodawca przewidział możliwość uniknięcia sankcji. Warunkiem koniecznym będzie w takiej sytuacji jednak powiadomienie Urzędu Skarbowego o tym fakcie, w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od daty zlecenia takiego przelewu. Jednocześnie do weryfikacji prawidłowości wykonania przelewu, znaczenie będzie miał dzień zlecenia wykonania przelewu, a nie obciążenia rachunku nabywcy. Odpowiedzialność zaś za podanie poprawnych numerów kont bankowych leży po stronie kontrahenta dokonującego zgłoszenie. Regulacje dotyczące prawidłowości wykonywania przelewów mają wejść w życie w terminie późniejszym niż sam rejestr tj. od 1 stycznia 2020 roku.

Mimo pojawiających się wątpliwości związanych z wysokością kosztów jakie mogą pojawić się przy dodatkowych rozwiązaniach informatycznych, wprowadzenie wspólnego rejestru podatników VAT wydaje się być korzystne, zarówno z punktu widzenia Państwa, jak i samych podmiotów gospodarczych.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.