Na czym będzie polegał podatek minimalny?

Dodane dnia wrz 21, 2021 w Artykuły i porady, Podatki, Wiadomości | 0 komentarzy

Podatek minimalny od CIT to jedna z propozycji rządu powstała w ramach programu Polski Ład. Zgodnie z zapowiedziami nowy sposób opodatkowania dotyczyć miał głównie dużych przedsiębiorstw, które wykazują stratę lub dochód świadczący o niskiej rentowności. Projekt zmian nie wyklucza jednak w precyzyjny sposób małych i średnich przedsiębiorstw. W efekcie zapłacą go wszystkie spełniające kryteria firmy.

Założenia podatku minimalnego od CIT

Zgodnie z zapowiedziami rządu, wprowadzenie podatku minimalnego od CIT ma wyrównać szansę na rynku. Konieczność odprowadzania podatku ma objąć przede wszystkim firmy, które dotychczas nie odprowadzały podatku w Polsce – dotyczy to przede wszystkim dużych międzynarodowych przedsiębiorstw.

Ile wyniesie nowy podatek?

Podatek minimalny wynosić ma 10 procent podstawy opodatkowania. Na podstawę opodatkowania składają się natomiast 4 składniki: 4 procent wartości z przychodów ze źródeł innych niż kapitałowe, kosztów nabycia określonych usług lub praw niematerialnych poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych, wielkości odroczonego podatku, który skutkuje zwiększeniem zysku brutto lub zmniejszeniem zysku netto, oraz poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych kosztów finansowania dłużnego.

Kogo obejmie podatek minimalny?

Podatek dotyczyć ma podmiotów, które są objęte nieograniczonym obowiązkiem podatkowym w Polsce i przy tym spełniają jeden z dwóch warunków:

wykazały stratę przychodów innych niż z zysków kapitałowych lub ich zysk z dochodów operacyjnych stanowi nie więcej niż 1 procent rozpoznanych przychodów.

Z obowiązku odprowadzania daniny wyłączone są niektóre branże. Dotyczy to m.in. przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie i powietrzne. Oprócz tego podatek nie obejmie sektora wydobywczego czy też energetycznego. Wyłączenia obejmują zatem firmy działające w branżach, w których rentowność zależna jest od niezależnych czynników. W dużej mierze dotyczy to np. spółek skarbu państwa.

Zmiany podatkowe nie obejmą również przedsiębiorstw rozpoczynających działalność, które są zwolnione z opłaty w roku startu i dwóch kolejnych latach prowadzenia działalności.

Jak podatek może zadziałać w praktyce?

Mimo że podatek zapowiadany był jako skierowany do międzynarodowych korporacji, wbrew zapowiedziom obejmować będzie wszystkie spółki. Wyjątkiem są podmioty o prostej strukturze, których udziałowcami są jedynie osoby fizyczne.

W projekcie zmian w opodatkowaniu brak precyzyjnych wyłączeń, takich jak poziom zatrudnienia w firmie czy limit obrotu, które w jasny sposób zniosłyby obowiązek odprowadzenia podatku minimalnego. W efekcie nowa danina może zatem dotyczyć także także mikro, małych i średnich firm, jeżeli spełniają kryteria opodatkowania i jednocześnie funkcjonują np. jako spółki holdingowe, spółki komandytowe, w których komplementariuszami jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czy też posiadają udziały w innych firmach.

Eksperci zauważają również potencjalnie negatywny wpływ podatku na atrakcyjność Polski jako miejsca atrakcyjnego dla inwestorów.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.