Nowe uprawnienia Skarbówki

Dodane dnia lis 27, 2018 w Artykuły i porady, Podatki, Wiadomości | 0 komentarzy

umowy śmieciowe

Szykuje się zmiana przepisów, dzięki której fiskus uzyska nowe uprawnienia. Urzędnikom będzie między innymi łatwiej przeglądać rachunki bankowe podatników.

Nowelizacja ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej miała na celu wprowadzenie większych uprawnień dla urzędników Skarbówki, w tym przede wszystkim zwiększenie możliwości i zakresu przeprowadzanych przez nich kontroli. Rząd przyjął projekt nowelizacji, można się więc spodziewać, że niedługo nowe przepisy wejdą w życie. Zaledwie półtora roku temu miała miejsce reforma służb skarbowych, w efekcie której połączono kontrolę skarbową i celną, rozszerzono uprawnienia tych służb, tymczasem rząd chce przyznać im jeszcze większe kompetencje. Eksperci krytycznie odnoszą się do proponowanych zmian podkreślając, że zakładany cel, czyli walka z szarą strefą, może nie zostać zrealizowany, ale uczciwi przedsiębiorcy mogą odczuwać duże utrudnienia w związku z prowadzoną przez siebie działalnością.

Jeśli projekt wejdzie w życie w obecnej postaci, fiskus zyska prawo do rozpoczynania i prowadzenia kontroli celno-skarbowych bez obecności osób decyzyjnych w firmie, ani jej ustawowych reprezentantów. Do rozpoczęcia działań wystarczy jedynie przedstawienia przez urzędnika legitymacji służbowej dowolnej osobie przebywającej na terenie firmy, np. sekretarce czy serwisantowi. Kontrola będzie możliwa nawet, gdy kontrolowany lub reprezentujące go osoby będą nieobecne w firmie. Dodatkowo urzędy te będą mogły prowadzić działania operacyjno-rozpoznawcze, co nieco przypominać będzie kompetencje przysługujące dotąd wyłącznie policji.

Jan Tokarski, partner w dziale doradztwa prawnopodatkowego w PwC, na temat propozycji zmian wypowiada się: „pozostaje mieć nadzieję, że organy celno-skarbowe będą zasadnie korzystać z przyznanych im środków a tajemnica skarbowa i prawa podatnika będą święte”. Eksperci zgodnie przyznają, że nowe kompetencje skarbówki będą sytuacją bez precedensu. Ustawa ma rozszerzyć również definicję „kontrahenta kontrolowanego”, czyli takiego podmiotu, w którego skarbówka może prowadzić kontrolę krzyżową, czyli np. żądać przekazania jednolitego pliku kontrolnego, dokumentów związanych z konkretną transakcją. W obecnym kształcie przepisów kontrola taka może być dokonywana u wszystkich podmiotów, które brały udział w dostawie tego samego towaru lub usługi, czyli zgodnie z art. 79 ustawy o KAS „będących zarówno dostawcami, jak i nabywcami biorącymi udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie towaru lub usługi”. Zgodnie z projektem definicja ta ma zostać rozbudowana o:

  • przewoźników drogowych przewożących towary na zlecenie kontrolowanego, nabywcy lub dostawcy, biorących udział bezpośrednio lub pośrednio w dostawie towaru, oraz
  • firmy magazynujące, przepakowujące, przeładowujące lub przesyłające towar na zlecenie dostawców lub nabywców biorących udział bezpośrednio lub pośrednio w jego dostawie.

W praktyce oznacza to, że kontroli może zostać poddany każdy podmiot, nawet taki, który w transakcji uczestniczył jedynie pośrednio.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.