Po pandemii Ukraińcy wracają na polski rynek pracy

Dodane dnia lip 1, 2021 w Wiadomości | 0 komentarzy

W dobie koronawirusa niepewna sytuacja na polskim rynku pracy odcisnęła swoje piętno także na pracownikach z zagranicy. Na początku pandemii wielu obcokrajowców, w tym Ukraińców zdecydowało się powrócić do rodzimych krajów w obawie przed utknięciem w Polsce bez możliwości swobodnego podróżowania. Teraz gdy sytuacja się nieco uspokoiła potencjalni pracownicy, w tym także sezonowi, ponownie zjeżdżają do kraju nad Wisłą. Według raportu Grupy Impel już w sierpniu 2020 roku ich liczba wzrosła o 30 tys., a blisko połowa deklaruje chęć pozostania i zarobkowania w Polsce na stałe.

Koronawirus a pracownicy z zagranicy

W marcu 2020 roku, kiedy COVID-19 sparaliżował niemal każdą gałąź gospodarki, doszło do sytuacji, w której duża część zagranicznych osób zarobkujących na terenie Polski przestraszyła się zamykania granic i w popłochu uciekła do rodzimych krajów. Polskie media zdawały relacje o tym, jak wielu m.in. Ukraińców gromadzi się na granicy, by jak najprędzej wrócić do domu. Sytuacja szybko się jednak wyklarowała, bo według danych ZUS już w lipcu 2020 roku zostało zarejestrowanych 22 tys. obcokrajowców, którzy ponownie podjęli legalną pracę w naszym kraju. Liczba ta w sierpniu 2020 roku urosła o kolejne 30 tys. pracowników, co pod koniec miesiąca skutkowało 658,2 tys. zatrudnionych.

Z raportu „Ukraińcy na polskim rynku pracy – doświadczenia i perspektywy” przygotowanym przez Grupę Impel wynika, iż 67 proc. Ukraińców chwali sobie życie w Polsce. Analitycy podkreślają, że wynik ten mógłby być jeszcze lepszy, gdyby nie sytuacja pandemiczna na świecie. W następstwie koronawirusa aż 53 proc. ankietowanych osób zauważyła pogorszenie jakości życia. Mimo niełatwej sytuacji, którą generowały kolejne lock downy, 41 proc. respondentów deklaruje chęć pozostania w naszym kraju. Z tego też względu 54 proc. przybyszów zza wschodniej granicy wybiera pracę długoterminową, która zapewnia im poczucie bezpieczeństwa oraz przynależności. To z kolei pozytywnie przekłada się na rynek pracy, przynosząc wymierne korzyści gospodarce i pracodawcom w formie dodatkowej siły roboczej. 25 proc. ankietowanych deklaruje podjęcie pracy okresowej w ciągu roku, na samozatrudnienie decyduje się ok. 9 proc. obcokrajowców, a 6 proc. jedynie na pracę dorywczą. Blisko połowa Ukraińców – 48 proc., która wiąże swoje życie zawodowe, a często także prywatne z krajem nad Wisłą stara się o kartę pobytu, czyli dokument uprawniający do legalnego przebywania na terenie Rzeczypospolitej. Mniejszym zainteresowaniem cieszą się wizy – 31 proc. czy paszporty biometryczne – 21 proc. Na powyższe wyniki w dużej mierze wpływają wyższy standard życia i zarobków, a także sytuacja ekonomiczna i polityczna, która na Ukrainie jest bardzo niepewna.

Problemy obcokrajowców pracujących w Polsce

Oprócz wymiernych korzyści z zatrudnienia w Polsce, Ukraińcy napotykają także niedogodności. Co trzeci respondent wskazał problemy lokalowe – brak mieszkania lub pokoju. Na kolejnych miejscach znalazły się: zamykanie granic oraz brak możliwości bezproblemowego ich przekraczania. Z tego też względu polscy pracodawcy coraz częściej decydują się na dodatkowe zachęty pozapłacowe np. pomagają w organizacji życia w Polsce, zapewniają dostęp do prywatnej opieki zdrowotnej, a także wytyczają realne ścieżki kariery zawodowej.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.