Prezydencka nowelizacja ordynacji podatkowej

Dodane dnia gru 17, 2014 w Artykuły i porady, Podatki, Prawo i przepisy, Wiadomości | 0 komentarzy

podatki

Prezydent Bronisław Komorowski przedstawił projekt nowelizacji ustawy Ordynacja Podatkowa, którego głównym celem ma być rozwiązanie często zdarzających się sytuacji, kiedy to w razie zaistnienia wątpliwości co do wykładni przepisów podatkowych, urzędy i instytucje podejmują subiektywną interpretację, na podstawie której następnie wydają decyzje. Nie trzeba mówić, że wykładania przepisów niejednokrotnie absurdalna, najbardziej uderzała w podatników. Projekt zakłada również wprowadzenie gwarancji o szybkim i sprawnym prowadzeniu spraw przez administrację podatkową.

Zgodnie z nowelą, gdy zajdą wątpliwości co do przepisu podatkowego, każdy urząd wydając decyzję, a nawet sąd wydając wyrok, będzie miał obowiązek orzekać na korzyść podatnika. Jak podkreślał Prezydent, płacenie podatków jest niewątpliwie cnotą obywatelską, gdyż jest jedną z form zaangażowania w państwo i wspierania jego rozwoju. Jednak państwo powinno być w tym układzie również uczciwe wobec podatnika, zgodnie z zasadą, że to ono jest dla obywateli, a nie odwrotnie. Kierując się więc troską o podatnika należy zapobiegać sytuacjom, gdy za luki czy błędy w przepisach prawa, a także ich innego rodzaju mankamenty i słabości, nieuzasadnioną odpowiedzialności poniesie obywatel, czyli podatnik.

Prezydent proponuje również, by w znowelizowanej ustawie znalazły się zmiany, które dadzą podatnikom pewność, że sprawy podatkowe nie będą prowadzone w nieskończoność. Wprowadzenie konkretnych terminów ma mobilizować aparat państwa do jednoznacznego zakończenia sprawy. Przeciąganie tego powoduje bowiem piętrzące się wątpliwości, ale także pogarsza funkcjonowanie przedsiębiorstw. Jeśli ustawa wejdzie w życie, nie będzie jak dotąd możliwe zajęcie majątku firmy w przypadkach, gdy urząd podatkowy nie ustalił w przewidzianym w przepisach czasie, czy podatnik dopuścił się zaległości podatkowych czy też nie. Takie działania bowiem narażają przedsiębiorcę na ekonomiczną ruinę, a wydana po czasie decyzja nawet w przypadku, gdy jest dla niego korzystna, nie jest w stanie cofnąć negatywnych skutków zamrożenia majątku, narażając go tym samym na straty, a nawet jak pokazały liczne przykłady – bankructwo.

W Ordynacji ma się pojawić jeszcze kilka innych zmian, jak na przykład ograniczenie możliwości nadania decyzji organu podatkowego rygoru natychmiastowej wykonalności, jeśli do przedawnienia zobowiązania podatkowego pozostanie mniej niż trzy miesiące. Ponadto korygując deklarację podatkową nie będzie potrzeby wysyłania urzędowi uzasadnienia korekty, chyba że sam o to poprosi. W projekcie znalazły się również zmiany, które mają wpłynąć na zmniejszenie kosztów funkcjonowania administracji podatkowej.

Prezydent przyznał, że najlepszym wyjściem byłaby zmiana całej Ordynacji, jednak napisanie od nowa całej ustawy jest procesem czasochłonnym. Nowelizacja jej kilku istotnych elementów to natomiast krok w dobrą stronę, ale na ich wprowadzenie i przejście procedury legislacyjnej trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Jak informuje Kancelaria Prezydenta, projekt w zeszłym tygodniu miał zostać wysłany Sejmu.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.