Projekt zmian ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Dodane dnia paź 8, 2021 w Wiadomości | 0 komentarzy

Podatki

Rząd planuje wprowadzenie ułatwień dla przedsiębiorców i urzędników. Dotyczą one pomocy finansowej wypłacanej przez Fundusz Pracy.

O problemach z rozliczaniem i kontrolowaniem firm, które skorzystały ze wsparcia w czasie epidemii koronawirusa, informowali urzędnicy. Projekt zmian ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zakłada także modyfikacje w działalności urzędów pracy.

Nowe przepisy będą korzystniejsze dla przedsiębiorców

Projekt zmian ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zakłada m.in. zmianę sposobu kontroli przedsiębiorstw, które skorzystały ze wsparcia Funduszy Pracy w zakresie dofinansowania wypłat dla pracowników w czasie lockdownu.

Mimo że aktualne przepisy, na których bazie wypłacana była finansowa pomoc, zakładały przeprowadzenie kontroli przedsiębiorstw, w praktyce w wielu przypadkach okazuje się to niemożliwe.

Z niektórym firmami nie została zawarta formalna umowa, a same środki na wynagrodzenia dla pracowników były wypłacane na podstawie oświadczeń. W efekcie sprawdzenie przedsiębiorstw jest obecnie niemożliwe.

Według urzędników pojawiające się trudności to pokłosie braku dokładności we wprowadzanych regulacjach prawnych.

Jednak przepisy to niejedyny problem, z którym mierzyć muszą się pracownicy wojewódzkich urzędów pracy. Trudnością okazują się także braki kadrowe.

Nowy projekt ustawy zakłada odciążenie urzędników, poprzez zmianę miejsca przeprowadzanych kontroli. Pracownicy urzędów będą mogli przeprowadzać je w swoim miejscu pracy, a nie ja dotychczas, udawać się do siedzib firm.

Zmieni się także sposób rozliczania pomocy pieniężnej – przedsiębiorcom nie będzie można odebrać całości przyznanych środków oraz zostanie wydłużony czas zwrotu pieniędzy. Możliwe będzie także całkowite umorzenie zobowiązania. Na takie rozwiązanie będą mogły liczyć przedsiębiorstwa, które nie spełniły obowiązującego dotychczas warunku prowadzenie działalności gospodarczej przez cały okres, na których otrzymały dofinansowanie.

Zmiany w działalności urzędu pracy

Projekt zmian w ustawie zakłada również zaktywizowanie osób biernych zawodowo, a także samych urzędów pracy. Pomóc ma w tym m.in. cyfryzacja obsługi petentów, a także uproszczenie obowiązujących procedur. Celem urzędów ma być dotarcie do osób biernych zawodowo, które dotychczas zainteresowane były jedynie otrzymaniem ubezpieczenia zdrowotnego. Do wprowadzania na rynek pracy bezrobotnych służyć ma pakiet aktywizacyjny. Wszystko po to, aby działania urzędów pracy były dostosowane do realiów rynkowych.

Zmiany w urzędach pracy dotyczy mają także ich klientów. Obejmą przedsiębiorców, którzy chcą otrzymać pożyczkę na start biznesu. Dotychczas tego typu wsparcie można było otrzymać nie wcześniej niż 12 miesięcy po zamknięciu lub zawieszeniu poprzedniej działalności. Nowelizacja ustawy ma znieść granicę czasową. W efekcie o wsparcie będą mogli starać się niemal wszyscy zainteresowani.

Tego typu działanie ma na celu ułatwić przebranżowienie przedsiębiorcom, których działalność ucierpiała z powodu epidemii koronawirusa.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.