Rząd planuje ujednolicenie procedur importowych

Dodane dnia maj 15, 2019 w Podatki, Prawo i przepisy, Wiadomości | 0 komentarzy

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie rozległych zmian w zakresie ujednolicenia procedur importowych. Obejmą one przede wszystkim wydawane przez naczelników urzędów celnych decyzje dotyczące należności celnych i podatkowych, a także opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej z tytułu importu towarów. W myśl planowanych przepisów, decyzje celne i podatkowe będą odtąd wydawane w jednym postępowaniu, co znacznie uprości procedury. Planowane zmiany wejdą w życie 14 dni po dacie ich ogłoszenia. Projekt dostępny jest już teraz w witrynie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

Co się zmieni?

Panująca obecnie niejednolitość w procedurach importowych polega przede wszystkim na dwukrotnym wykonywaniu tych samych czynności (czynności celne i czynności podatkowe) w stosunku do tego samego działania (zgłoszenia celnego). Spotyka się też często sytuacje, w których wydaje się wiele różnych decyzji dotyczących tego samego zgłoszenia celnego.

Ministerstwo Finansów zauważa fakt, iż postępowanie w sprawie określenia wymiaru należności celnych i podatkowych prowadzone jest obecnie odrębnie. Dotyczy to oddzielnego określania wymiaru podatków importowych i wymiaru cła w sytuacji, gdy importowane towary podlegają zarazem opodatkowaniu i ocleniu. Dzieje się tak pomimo, że oba postępowania dotyczą identycznych zdarzeń, tych samych towarów i tych samych podmiotów.

Zmiana obecnych procedur jest więc według Ministerstwa Finansów konieczna. Obecnie nie istnieje bowiem możliwość równoległego postępowania celnego i podatkowego. Znacznie zwiększa to tak ponoszone przez państwo koszty samego postępowania, jak i koszty ponoszone przez importerów. Na potrzebę zmian wskazują także przedsiębiorcy, oczekujący sprawnego i szybkiego działania urzędów celnych. Panująca obecnie dwoistość przepisów sprawia, że działalność importowa wiąże się ze zbędnymi formalnościami, procedury celne są skomplikowane i długotrwałe.

Zazwyczaj decyzje w zakresie podatków importowych wydaje się po decyzjach dotyczących ceł. Wiąże się to z faktem, że określone w decyzji celnej wartość celna towaru wraz z kwotą należności celnej wpływają na wymiar opodatkowania. Dotyczy to podatku akcyzowego i podatku VAT. Tak w przypadku akcyzy, jak i w przypadku podatku VAT, należności celne wlicza się do podstawy opodatkowania.

Z ustawą wiążą się także zmiany planowane w zakresie ustawodawstwa o grach hazardowych. Mają one ułatwić prowadzenie związanej z nimi działalności drogą elektroniczną. Projekt ustawy zakłada również możliwość nakładania kar finansowych przez naczelników urzędu celno-skarbowego. Dotyczy to niezgodnych z ustawą o grach hazardowych działań przedsiębiorstw telekomunikacyjnych oraz dostawców usług płatniczych.

Przewiduje się także szereg mniejszych zmian. Uzyskanie wpisu na listę agentów celnych było do tej pory bardzo złożoną procedurą. Uproszczeniu ma ulec również wykaz gwarantów celnych („wykaz gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych” określony przez ustawę Prawo Celne). Kwestie te rozpatrywane będą odtąd przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.