Rzetelność polskich firm wg regionów

Dodane dnia lip 21, 2021 w Wiadomości | 0 komentarzy

Rzetelność firmy można ocenić na przykład na podstawie tego, czy terminowo płaci za towary i usługi. Na podstawie danych znajdujących się w Krajowym Rejestrze Długów, Rzetelna Firma już po raz trzeci przebadała solidność firm w całej Polsce. W których regionach znajdziemy najbardziej rzetelne przedsiębiorstwa, a w których sytuacja wygląda gorzej?

Wśród kryteriów analizowanych przy badaniu wskaźnika rzetelności województw są: ogólne zadłużenie przedsiębiorstw w danym województwie notowane w Krajowym Rejestrze Długów Biurze Informacji Gospodarczej, zadłużenie w przeliczeniu na 1000 firm działających w danym regionie, średnie zadłużenie przypadające na jednego dłużnika oraz odsetek dłużników w województwie w stosunku do wszystkich działających w nim przedsiębiorstw. Poszczególne województwa otrzymały punkty w zależności od wysokości długu – im mniejszy dług, tym wyższa punktacja. Suma punktów informuje o tym, które województwa są najbardziej rzetelne, a które najmniej.

W tegorocznym badaniu pierwsze miejsce zajęły ex aequo województwa podlaskie i podkarpackie. Firmy działające na Podkarpaciu otrzymały najwyższą liczbę punktów (po 16 pkt.) w kryterium zadłużenia w przeliczeniu na 1000 firm, z wynikiem 2,7 mln, oraz najniższego odsetka firm zadłużonych, który jest na poziomie 7,4%. Kolejne dwa kryteria, czyli kwota zadłużenia (309 mln zł) oraz średnie zadłużenie dłużnika (37 tys. zł) gorzej wypadły w zestawieniu. Z kolei województwo podlaskie otrzymało najwięcej punktów pod względem wysokości zadłużenia, które sięga tam 197,5 mln zł, zadłużenia na 1000 firm (2,8 mln zł) i odsetka firm zadłużonych, który jest na poziomie 7,52%. Średnie zadłużenie dłużnika w województwie podlaskim wynosi 37,8 tys. zł, co daje regionowi 8 miejsce w tabeli. Ostatecznie jednak oba regiony zdobyły po 54 punkty i jest to najwyższa ocena wśród wszystkich polskich województw, co oznacza, że działają tam najbardziej rzetelne firmy w kraju.

Regionem, który zdobył najmniej punktów w ogólnym rankingu, bo zaledwie 7, jest województwo śląskie. Łącznie zadłużenie na poziomie 1,5 mld zł sprawia, że znalazło się na przedostatnim miejscu w rankingu w tej kategorii, a na trzecim od końca pod względem średniego zadłużenia przedsiębiorstwa. Dług przypadający na 1000 firm wynosi 5,1 mln zł, a odsetek zadłużonych firm sięga 12,08%, czyli najwięcej w kraju.

Warto mieć na uwadze, że jeśli rzetelność przedsiębiorstw mierzona jest wielkością łącznego zadłużenia firm zarejestrowanych na obszarze województwa, to firmy z mniejszych województw wypadają lepiej od tych z większych, czyli np. mazowieckiego, śląskiego i wielkopolskiego. Dzieje się tak w dużej mierze ze względu na poziom uprzemysłowienia tych regionów i większą liczby działających tam firm, czyli nie zawsze przyczyną jest nieuczciwość przedsiębiorców.

Jeśli z kolei podzielimy kwotę łącznego zadłużenia firm działających w danym regionie przez liczbę przedsiębiorstw z województwa notowanych w Krajowym Rejestrze Długów, ranking wygląda nieco inaczej. Okazuje się, że przedsiębiorcy z województwa świętokrzyskiego mają najwyższe średnie zadłużenie, dalej jest województwo kujawsko-pomorskie i śląskie. Najlepsza sytuacja jest natomiast w województwie lubuskim, zachodniopomorskim i opolskim.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.