Split payment

Dodane dnia lut 12, 2019 w Słownik księgowy | 0 komentarzy

Split payment to model podzielonej płatności dotyczący podatku VAT. W Polsce obowiązuje od 1 lipca 2018 roku.

Mechanizm podzielonej płatności, wzorem innych krajów, takich jak Czechy, czy Włochy, został wprowadzony w celu uszczelnienia płatności podatku VAT i ma stanowić narzędzie do walki z jego wyłudzaniem. Polega on na wydzieleniu kwoty podatku VAT od należnej sprzedawcy wartości brutto ceny. VAT trafia na oddzielny, specjalnie do tego celu utworzony rachunek, do którego sprzedawca ma ograniczony dostęp.

Nie zmienia się przy tym sposób dokonywania płatności przez nabywców. Nadal płacą oni jednym przelewem, używając dedykowanego formularza przelewu, w tytule wskazując numer faktury, numer NIP dostawcy, a także oddzielnie kwotę netto i wysokość podatku VAT. Nabywca dokonuje płatności na podstawie dostarczonej mu przez sprzedawcę faktury, bez znaczenia pozostaje tutaj, czy usługa została już faktycznie wykonana, bądź czy towar nabywcy już dostarczono. Mechanizm split payment dotyczy wyłącznie transakcji obciążonych podatkiem podlegającym odliczeniu. Rachunki do odprowadzania podatku VAT prowadzone mogą być przez banki lub Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo – Kredytowe i nie będzie to wymagało zawarcia dodatkowej umowy o prowadzenie rachunku z przedsiębiorcą.

Środki zgromadzone na specjalnym rachunku VAT przedsiębiorca może jedynie przekazać na rachunek urzędu skarbowego, w celu zapłaty należnego podatku, ewentualnie na inny rachunek VAT w rozliczeniach z dostawcami, lub w celu zwrotu kwoty VAT po dokonanej korekcie. Oznacza to, że środki, którymi do tej pory przedsiębiorcy mogli dysponować do czasu zapłaty podatku, pozostają od 1 lipca zamrożone na specjalnie do tego celu utworzonym koncie. Dla wielu przedsiębiorców powoduje to problemy z płynnością finansową. Wydanie zgromadzonych tam środków na inne cele jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Naczelnika Urzędu Skarbowego, którą ten wydaje na pisemny, uzasadniony wniosek płatnika, w ciągu 60 dni.

Jeszcze w tym roku split payment obejmie również podmioty stosujące tzw. „odwrócony VAT”, czyli przede wszystkim te, działające w branży budowlanej. Jak zauważa poseł Andrzej Maciejewski „Wprowadzenie obowiązku podziału płatności w branży budowlanej spowoduje co prawda, że podwykonawcy nie będą już musieli ubiegać się o zwrot podatku, lecz wykonawcy mogą utracić płynność finansową, gdyż nie będą mieli możliwości swobodnego dysponowania zapłatą odpowiadającą kwocie podatku VAT”.

Ministerstwo finansów wskazuje jednak, że jest otwarte na wprowadzenie narzędzi, które mimo obowiązywania split payment nie będą negatywnie wpływać na płynność finansową przedsiębiorców. Jako jedną z zalet tego rozwiązania ministerstwo wskazuje krótszy czas oczekiwania na zwrot podatku – do 25 dni. Wiceminister finansów Filip Świtała dodaje również „kolejnym planowanym rozwiązaniem, które w mojej ocenie będzie miało pozytywne znaczenie również dla podatników działających w branży budowlanej będzie rozszerzenie stosowania mechanizmu na płatności dokonywane w innych walutach niż waluta polska”.

Ministerstwo nie wycofa się więc z pomysłu dzielonej płatności, jednak cały czas trwają prace nad jego usprawnieniem.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.