Spółka z o.o. a ZUS

Dodane dnia sty 3, 2019 w Artykuły i porady, Optymalizacja kosztów, Prawo i przepisy | 0 komentarzy

Przedsiębiorcy szukają możliwości na optymalizację swoich kosztów, jednym z takich wyjść wydaje się być założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jak wygląda płacenie składek do ZUS przy takiej formie prowadzenia firmy?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z form prawnych, w jakiej może działać przedsiębiorstwo. Tworzy ją jedna lub więcej osób, będących wspólnikami, a ich odpowiedzialność za zobowiązania spółki jest ograniczona – stąd nazwa tego podmiotu. Jest jedną z popularniejszych form wybieranych na prowadzenie firmy. Jej zakładanie i funkcjonowanie reguluje kodeks spółek handlowych, jednak w jakimś zakresie dotyczą jej również przepisy kodeksu cywilnego.

Jeśli natomiast chodzi o płacenie składek ZUS, to obowiązek ten wynika z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. By uniknąć płacenie składek, należy więc wybrać taką formę działalności, której na ustawowych listach nie ma.

Osoby chcące prowadzić jednoosobową działalność najczęściej wybierają założenie Jednoosobowej Działalności Gospodarczej. Wówczas przez dwa lata płacą tak zwany „mały ZUS”, czyli pomniejszone składki w kwocie 520,10 zł, jeśli doliczyć do tego składkę zdrowotną, która jest dobrowolna. Po tym okresie przedsiębiorca wchodzi na „duży ZUS”, czyli odtąd musi opłacać składki w normalnej wysokości, czyli obecnie w kwocie 1232,16 zł, ze składką zdrowotną. Co istotne, składka musi być opłacana bez względu na to, czy w danym miesiącu przedsiębiorca osiągnął przychód i w jakiej wysokości. Jest to stała opłata, niezależna od innych czynników. To powoduje, że po zakończeniu „małego ZUSu” wiele przedsiębiorców decyduje się na zamknięcie działalności, ponieważ interes przestaje być opłacalny. Portal Mambiznes.pl zorganizował sondę, w której zapytał ankietowanych, co zniechęca do założenia firmy w Polsce. 28 % z nich odpowiedziało, że czynnikiem tym są właśnie wysokie składki na ZUS oraz obowiązek ich opłacania.

Zgodnie natomiast z przywołanymi wcześniej ustawami, składek nie musi płacić udziałowiec spółki, powołany na członka jej zarządu, czyli członek zarządu, otrzymujący wynagrodzenie z tytułu pełnienia tej funkcji. Zarząd musi zostać powołany w każdej spółce z o. o. Członek zarządu jest powoływany na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników.

Powołanie najczęściej następuje bez zawierania dodatkowej umowy. Przychody członka zarządu traktuje się jako przychody z działalności wykonywanej osobiście. Spółka od wynagrodzenia pobiera zaliczkę na 18 % podatek od dochodu. Przychód z wynagrodzenia pomniejsza się o zryczałtowane koszty uzyskania przychodu.

Jest to więc rozwiązanie dla osób, dla których nieopłacalne jest płacenie miesięcznych składek w wysokości 1200 zł. Rozwiązania tego nie należy jednak traktować jako próbę ominięcia systemu ubezpieczeniowego, ponieważ w niektórych sytuacjach, udział członka w zarządzie spółki może zostać uznany za „iluzoryczny”. W kilku wyrokach sądu stwierdzono, że zatrudnienia w spółce na umowę o pracę nie może uzyskać jedyny wspólnik. Rozwiązanie to wyklucza więc spółki jednoosobowe. Ponadto nawiązanie stosunku pracy nie może nastąpić w przypadku, gdy udziały wspólnika, który chce umowę podpisać, są na tyle dominujące w stosunku do pozostałych, że ich funkcjonowanie w spółce można uznać za „iluzoryczne”.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.