Sposoby na optymalizację podatkową

Dodane dnia gru 17, 2013 w Artykuły i porady, Optymalizacja kosztów, Podatki | 0 komentarzy

optymalizacja podatkowa

Przedsiębiorcy i firmy, które doświadczają kryzysu gospodarczego, coraz częściej szukają sposobów, aby przywrócić płynność finansową w firmie poprzez stosowanie cięć w swoim budżecie. Jeszcze inne rejestrują się w tzw. „rajach” podatkowych, jednak te, zdaniem brytyjskiego premiera Davida Camerona, są właśnie przyczyną trwającego kryzysu finansowego na świecie. Jednym z legalnych sposobów na oszczędzenie pieniędzy w firmie jest optymalizacja podatkowa. Ale czym jest podatek i na czym owa optymalizacja polega?

Art. 6 Ordynacji podatkowej opisuje podatek jako „publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe i bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy”. Sama optymalizacja zaś polega na wykorzystaniu przepisów podatkowych i legalnych w celu zmniejszenia obciążeń poprzez stworzenie strategii podatkowej. Jest to znaczne ułatwienie dla wielu firm, z uwagi na fakt, iż system podatkowy w Polsce jest skomplikowany, niejasny, a dodatkowo liczba oraz wysokość podatków powoduje, że rozwój przedsiębiorczości jest hamowany.

Do rozwiązań mających na celu optymalizację podatkową zaliczyć można:

  1. Ulga na złe długi w VAT, co powoduje, że możliwa jest korekta wcześniej wykazanego podatku VAT w złożonej deklaracji, jeśli nie było wpływu zapłaty za sprzedaż w przeciągu 180 dni. Podatek ten można skorygować jeśli: w dzień korekty deklaracji VAT dłużnik i wierzyciel muszą być czynnymi podatnikami VAT, dana usługa czy dostawa towaru dokonana jest na rzecz czynnego podatnika VAT, który nie jest w stanie upadłości lub likwidacji
  2. Odpisy amortyzacyjne dla firm, które zaczynają działalność – polega na jednorazowym odpisaniu od środków trwałych wpisanych do ewidencji do równowartości 100.000 Euro.
  3. Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy, opłacane na podstawie podatku rzeczywiście zapłaconego przez firmę w roku i usprawniające przepływ gotówki w sytuacji wzrostu dochodów lub zaplanowanego jednorazowej transkacji, która powoduje wzrost dochodu, kóry należy opodatkować.
  4. Zaliczenie kosztów prac rozwojowych – istnieje różnoraki wybór terminów i sposobów zaliczenia kosztów prac rozwojowych do kosztów podatkowych.
  5. Wydłużenie okresu rozliczeniowego, gdy firma świadczy usługi ciągłe, jak np. usługi najmu
  6. Możliwość skorzystania z kredytu podatkowego, co oznacza odroczenie płatności z tytułu podatku dochodowego. Firmy korzystające z takiego kredytu składają zeznania roczne za rok objęty zwolnieniem i płacą podatek za rok objęty zwolnieniem przez 5 kolejnych lat podatkowych. Jest to wydatek 20% podatku, który został zadeklarowany w zeznaniu. Z tego kredytu nie mogą jednak korzystać firmy, które zostały utworzone poprzez przekształcenie, podział czy połączenie, firmy, które zostały utworzone poprzez przekształcenie przedsiębiorcy, który jest osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą w swoim imieniu.

Wszystkie te sposoby wydawać się mogą kontrowersyjne, gdyż wiele osób uważa taką optymalizację za niezbyt legalne działanie. Jest to zwłaszcza kwestionowane przez organy podatkowe, które potrafią oskarżyć podatnika o obejście prawa podatkowego, które jest niejako kwalifikowane przez ów organy jako unikanie opodatkowania.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.