Sposoby rozliczania podatku w 2013 roku

Dodane dnia paź 28, 2013 w Artykuły i porady, Podatki | 0 komentarzy

Termin wyboru formy rozliczenia podatku z Urzędem Skarbowym, jaką mogli przyjąć przedsiębiorcy minął 21 stycznia 2013 r. Decyzja ta miała wpływ na wysokość płaconego fiskusowi podatku oraz obowiązków ewidencyjnych. Wybrana przez przedsiębiorcę forma rozliczania z US będzie obowiązywać go przez cały bieżący rok kalendarzowy.

W 2013 roku każdy podatnik zamierzający uzyskiwać dochody z prowadzenia własnej działalności gospodarczej miał do wyboru jeden z czterech sposobów rozliczania się z podatku:

1. Karta podatkowa

Jest to uproszczona forma opodatkowania, niewymagająca od podatnika prowadzenia szczegółowej ewidencji rachunkowej (zwolnienie z obowiązku prowadzenia ksiąg, wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, składania zeznań podatkowych oraz deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu). Jej kolejną zaletą jest również opłacanie niezmiennej i określonej wysokości podatku, uzależnionej od rodzaju wykonywanej działalność, liczby osób zatrudnionych i wielkości miejscowości. Podatek w stałej kwocie płaci co miesiąc, a jego wysokość ustala naczelnik urzędu skarbowego.

Karta podatkowa przeznaczona głównie dla drobnych przedsiębiorców.

Niestety karta podatkowa nie sprawdzi się przy każdym rodzaju działalności gospodarczej (głównie w przypadku usług rozrywkowych i kulturalnych). Nie mogą jej także wybrać osoby, które chcą wspólnie opodatkować się z małżonkiem. Ponadto decydując się na ten rodzaj opodatkowania, nie można korzystać z usług osób, które nie są zatrudnione przez danego przedsiębiorcę na podstawie umowy o pracę i z usług innych przedsiębiorstw bądź zakładów (wyjątkiem są usługi specjalistyczne).

Przedsiębiorcy korzystający z karty podatkowej muszą wydawać na żądanie klienta rachunki bądź faktury stwierdzające sprzedaż towaru lub też wykonanie usługi, a kopie tych dokumentów przechowywać przez kolejnych pięć lat.

2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Podobnie jak karta podatkowa stanowi uproszczoną formę opodatkowania, choć w tym przypadku należy jednak prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów. Podatek oblicza się samodzielnie, zgodnie ze wskaźnikiem procentowym. Ponadto ta forma opodatkowania wymaga również składania rocznej deklaracji podatkowej. Stawki podatku zależne są od rodzaju działalności i mogą wynosić: 3%, 5,5%, 8,5%, 17% bądź 20%. Ta forma rozliczenia podatkowego przeznaczona jest dla większych firm.

Do zalet ryczałtu zalicza się: prostą księgowość oraz możliwość uzyskania korzyści fiskalnych przy niskich kosztach, w porównaniu z zasadami ogólnymi. Ograniczeniami do skorzystania z tej formy opodatkowania są: przychód większy niż 150 tys. euro, chęć rozliczania się wspólnie z małżonkiem czy chęć zrzeczenia się ryczałtu w trakcie roku podatkowego. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych bywa nieopłacalnym wyjściem, gdy zysk osiągany przez daną firmę jest bardzo mały (wysokie koszty), zaś podatek w tym przypadku płaci się od przychodu bez pomniejszania go o koszty jego uzyskania.

3. Podatek liniowy

Z podatku liniowego mogą korzystać niemal wszyscy przedsiębiorcy, którzy prowadzą pozarolniczą działalność, a także osoby fizyczne będące wspólnikami spółki bądź spółek niemających osobowości prawnej.

Zaletami tej formy opodatkowania są: możliwość rozliczania kosztów uzyskania przychodów, prostota wyliczania podatki i stała, niska stawka podatku.

Jednak decydując się na podatek liniowy podatek liniowy, warto również pamiętać o negatywnych konsekwencjach tego rozwiązania: konieczności składania dwóch deklaracji rocznych, braku możliwości rozliczania się ze współmałżonkiem, braku możliwości zastosowania ulg podatkowych oraz braku kwoty wolnej od podatku.

4. Skala podatkowa, czyli opodatkowanie na zasadach ogólnych przy skali podatkowej 18% lub 32%

Stanowi ona najkorzystniejszą opcję dla podatników, którzy ponoszą wysokie koszty prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Pozwala ona bowiem na rozliczenie wszystkich wydatków, które podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu, jak np. na materiały czy czynsz za najem lokalu.

Niestety skala podatkowa nakłada na przedsiębiorcę obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Ponadto przychody osiągane z działalności gospodarczej łączy się oraz rozlicza wraz z przychodami z innych źródeł, podlegających opodatkowaniu na tych samych zasadach. Czasem powoduje to zwiększenie stawki podatku z 18% na 32%. Dla tych podatników, którzy uzyskują wysokie dochody (powyżej 100 tys. zł), korzystniejszą opcją rozliczania się z fiskusem będzie rozliczenie liniowe.

Zaletami tej formy opodatkowania działalności gospodarczej są możliwości: obniżania przychodów o koszty, które poniósł przedsiębiorca w celu ich uzyskania, skorzystania z odliczeń od podatku, w tym np. z tytułu ulgi na dzieci, uwzględnienia kwoty zmniejszającej podatek, wspólnego rozliczania się z małżonkiem, pomniejszania dochodu o straty związane z działalnością gospodarczą poniesione w poprzednich latach podatkowych bądź też inne odliczenia.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.