Co wybrać – jednoosobową działalność czy spółkę z o.o.?

Dodane dnia paź 23, 2019 w Artykuły i porady, Optymalizacja kosztów, Podatki, Prawo i przepisy | 0 komentarzy

Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą stają przed dylematem, jaką formę prawną wybrać – jednoosobową działalność czy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? Różnica polega m. in. na zakresie odpowiedzialności oraz kosztach rejestracji.

Wybór odpowiedniej formy prowadzenia firmy powinien zależeć od kilku czynników – rodzaju wykonywanej działalności, środków, jakimi dysponujemy na początek, czy też sytuacji rodzinnej, a dokładniej, czy pozostajemy w związku małżeńskim, czy nie. Osoby chcące prowadzić firmę jednoosobowo, mogą zdecydować się na zarejestrowanie działalności gospodarczej lub spółki z o. o.

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jednoosobowa działalność gospodarcza rejestrowana jest w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Sama rejestracja jest prosta, można jej dokonać przez Internet i jest przy tym całkowicie bezpłatna. Nie płaci się również za zmiany, których dokonuje się w rejestrze. Przy rejestracji online konieczna jest jedynie wizyta w urzędzie gminy lub miasta w celu uwierzytelnienia złożonego wniosku. Przedsiębiorca ma na to 7 dni od daty rejestracji. Wizyty w urzędzie można uniknąć, jeśli posiada się kwalifikowany podpis elektroniczny, który służy do uwierzytelnienia.

Spółka z o.o.

Założenie spółki z o. o. jest już nieco bardziej skomplikowane. Utworzenia takiego podmiotu dokonuje się na podstawie umowy, która musi być sporządzona przez notariusza i mieć formę aktu notarialnego. Konieczne w takim wypadku jest również wniesienie kapitału zakładowego, od którego uzależniona jest wysokość opłat notarialnych i podatku od czynności cywilnoprawnych. Spółkę należy także zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ogłosić wpis w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, za co uiszcza się opłaty kolejno 500 zł i 100 zł. Opłata sądowa będzie niższa o połowę, jeśli zdecydujemy się na zarejestrowanie spółki online.

Różnice

Obie formy znacznie różnią się rodzajem odpowiedzialności, jaką ponosi przedsiębiorca. W przypadku działalności jednoosobowej jego odpowiedzialność jest nieograniczona, co oznacza, że za wszystkie zobowiązania firmy odpowiada całym swoim majątkiem osobistym. Odpowiedzialność spółki ograniczona jest natomiast wyłącznie do jej majątku i to z niego wierzyciele spółki mogą dochodzić zaspokojenia. Odpowiedzialność udziałowców jest ograniczona do wysokości ich wkładów, a egzekucja z ich majątków osobistych możliwa jest jedynie po spełnieniu ściśle określonych przesłanek. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki może ponosić zarząd, jeśli egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna, oraz jeśli w odpowiednim terminie nie złoży on wniosku o upadłość. Terminem tym będzie moment, kiedy spółka przestaje być wypłacalna i nie ma możliwości bieżącego regulowania swoich zobowiązań.

Dodatkowa różnica między tymi formami polega na prowadzeniu księgowości. Przepisy są tutaj znacznie bardziej restrykcyjne w przypadku spółek, które zobowiązane są między innymi do składania sprawozdań finansowych, co wiąże się z koniecznością zatrudniania księgowego. Przy jednoosobowej działalności gospodarczej, która nie jest dużą firmą, możliwe jest samodzielne prowadzenie księgowości, co minimalizuje comiesięczne wydatki.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.