Zawieszenie działalności firmy

Dodane dnia kw. 15, 2020 w Artykuły i porady, Prawo i przepisy | 0 komentarzy

Tymczasowy przestój w prowadzonej działalności gospodarczej, czy to niespodziewany, czy zaplanowany, można sformalizować poprzez jej zawieszenie. Jak to zrobić i dla kogo jest to rozwiązanie?

Na czym polega zawieszenie działalności firmy?

Zawieszenie działalności jest przerwą w prowadzeniu firmy, z którego mogą skorzystać między innymi przedsiębiorcy, którzy z jakiś powodów borykają się z przejściowymi problemami, np. spadkiem liczby zleceń czy opóźnieniami w płatnościach przez kontrahentów. W tym czasie bowiem przedsiębiorca nie musi opłacać składek ZUS i podatku dochodowego. Jest to więc dobre wyjście w przypadku problemów z płynnością finansową. Nie ma znaczenia jaki jest powód zawieszenia. Może tego dokonać każdy przedsiębiorca na dowolny okres, jednak nie krótszy niż 30 dni.

Jak zgłosić zawieszenie działalności?

Działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zawiesza się dokując stosownego zgłoszenia. Można to zrobić przez internet, zakładając konto na stronie CEiDG lub logując się w przypadku wcześniejszej rejestracji w serwisie. Składając wniosek przedsiębiorca musi wskazać datę zawieszania działalności. Może być ona taka sama jak data złożenia wniosku, wcześniejsza lub późniejsza. Jest to o tyle wygodna forma, że zawieszając działalność przez internet w CEiDG, informacja taka trafia również automatycznie do ZUS i US oraz do Głównego Urzędu Statystycznego.

W niektórych sytuacjach nie jest możliwe zawieszenie działalności. Dzieje się tak gdy przedsiębiorca zatrudnia pracowników:

  • na umowę o pracę,
  • na zasadzie powołania, wyboru, mianowania,
  • na spółdzielczą umowę o pracę.

Wyjątkowo działalność można zawiesić, gdy pracownicy przebywają na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim i nie łączą korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu. W innym wypadku przed zgłoszeniem zawieszenia należy więc rozwiązać umowy o pracę.

Przebieg zawieszenia działalności

W trakcie zawieszenia przedsiębiorca nie płaci składek ZUS, jednak od terminu zawieszenia zależeć będzie, w jakiej wysokości będzie musiał uregulować składki bieżące. Zawieszając działalność w trakcie miesiąca będzie musiał opłacić:

  • składkę zdrowotną za cały miesiąc,
  • składki na ubezpieczenia społeczne proporcjonalnie do liczby dni, w których w danym miesiącu działalność była aktywna.

Przedsiębiorca na okres zawieszenia może dobrowolnie zgłosić się do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, nie może natomiast do ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.

Zawieszeniu ulegają również składki na podatek dochodowy lub podatek naliczany ryczałtowo. Dotyczy to jednak wyłącznie zaliczek i ryczałtu, których obowiązek zapłaty powstał po dniu zawieszenia działalności. Jeśli powstał przed jej zawieszeniem, wówczas podatek należy opłacić, nawet jeśli termin płatności przypada już na czas zawieszenia.

Zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalania przedsiębiorcy z obowiązku złożenia zeznania rocznego, nawet jeśli przestój w działaniu firmy trwał cały rok podatkowy i w tym czasie nie osiągnęła ona żadnego dochodu.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.