Zerowy PIT dla młodych

Dodane dnia sie 14, 2019 w Artykuły i porady, Podatki, Wiadomości | 0 komentarzy

Od początku sierpnia tego roku, weszła w życie ustawa, zgodnie z którą osoby poniżej 26 roku życia nie muszą płacić podatku PIT, co bez wątpienia będzie miało wpływ na ich start na rynku pracy. Jest to bardzo ciekawa propozycja dla ludzi młodych.

Na czym polega ulga dla młodych?

Zgodnie z ustawą Bez PIT dla Młodych, osoby poniżej 26 roku życia będą zwolnione z obowiązku płacenia podatku od przychodów ze stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy zlecenia, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy. Warunkiem jest nieprzekroczenie rocznie kwoty 85 528 zł.

Najważniejsze założenia Zerowego PIT dla Młodych:

  • Warto głębiej przeanalizować założenia ustawy dotyczącej programu Zerowy PIT dla Młodych, aby mieć pewność, co dokładnie się z nią wiążę:
  • Podatek nie będzie obowiązywał, jeśli dana osoba zarabia nie więcej niż 7127 zł miesięcznie, z uwagi na to, że ważna jest roczna suma przychodów, podatek może także nie obowiązywać jeśli w danym miesiącu zarobi się więcej, ale umowa będzie obowiązywała krótszy czas niż 12 miesięcy.
  • Zwolnieniu od podatku podlegają tylko przychody pochodzące ze stosunku pracy określonego powyżej, oznacza to, że dochody związane z odbytym stażem, praktykami, zasiłkami dla bezrobotnych, czy z innych świadczeń podlegają normalnemu opodatkowaniu.
  • Przychody uzyskane przed 1 sierpnia 2019 roku podlegają normalnemu opodatkowaniu, oznacza to, że w bieżącym roku, limit roczny jest niższy i wynosi 35 636, 67 zł.
  • Na wysokość rocznego limitu nie mają wpływu wszelkie koszty związane z uzyskiwaniem przychodów, czy inne podatkowe ulgi. Znaczenie ma jedynie wysokość wynagrodzenia brutto, które zostało określone w umowie.
  • Roczny limit jest także sumą wszystkich podpisanych przez daną osobę umów.

 

Konieczność złożenia wniosku

Aby osoba, która nie ukończyła jeszcze 26 roku życia i spełnia wszystkie pozostałe warunki, mogła skorzystać z ulgi podatkowej, musi złożyć właściwy wniosek, skierowany do pracodawcy. Od początku sierpnia, ma on dotyczyć niepobierania zaliczek związanych z podatkiem. Jeśli wniosek nie zostanie złożony, zaliczki będą normalnie pobierane, a ich zwrot nastąpi w momencie rocznego rozliczenia. Jeśli jednak płatnik otrzyma wniosek, nie pobiera zaliczek.

Sprawy będą wyglądać trochę inaczej od początku stycznia 2020 roku. Wtedy to zaliczki nie będą już pobierane w sposób automatyczny. Podatnik ma prawo złożyć do pracodawcy wniosek o to, aby pobierał je wcześniej.

Z jakimi zyskami wiąże się zerowy PIT dla Młodych?

Dzięki wprowadzonej uldze, młodzi pracownicy, którzy dopiero zaczynają piąć się po szczeblach kariery uzyskają wyższe wynagrodzenie. Zgodnie z wyliczeniami ekspertów zyski w 2019 roku mogą wynieść nawet 2800 zł. Natomiast w 2020 roku, biorąc pod uwagę zwolnienie z podatku w trakcie całego roku, zysk może wynieść od 1000 zł do 6000 zł. Jest to niewątpliwie korzystna różnica, która da się odczuć.

Ustawa zerowy PIT dla Młodych została wprowadzona z myślą o poprawieniu sytuacji młodych osób w naszym kraju. Dzięki temu, mają oni pozostać w kraju, zamiast podejmowania pracy za granicą.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.