Zmiany w podatku VAT od stycznia 2014 r.

Dodane dnia paź 29, 2013 w Artykuły i porady, Podatki, Wiadomości | 0 komentarzy

Nowelizacja ustawy dotycząca zmiany w podatku VAT, która wejdzie w życie w styczniu 2014 roku, przyniesie rewolucyjne modyfikacje. Będą one dotyczyły między innymi momentu powstania obowiązku podatkowego, prawa do stosowania doliczeń, a także wskazywania podstawy opodatkowania.

zmiany w podatku vat

Dotychczas, datą zaistnienia obowiązku podatkowego był dzień wystawienia faktury. Przy czym musiała ona zostać wystawiona nie później niż 7 dni od dnia wydania towaru bądź wykonania usługi. Po zmianach obowiązek zaistnieje dokładnie w terminie wykonania danej usługi lub dostarczenia towaru.

W praktyce będzie to oznaczało, że przedsiębiorca będzie musiał wykazać VAT od dokonanej transakcji wcześniej, niż przy obecnych przepisach. Może również dochodzić do sytuacji, gdy będzie on zobowiązany do zapłacenia należnego podatku przed terminem, w którym uzyska zapłatę za swoje towary lub usługi od kontrahenta. Istotnym jest, że opóźniony termin wystawienia faktury nie wpłynie na przesunięcie się terminu rozliczenia podatku.

Szczególne regulacje będą dotyczyły podatników, którzy mają umowy na ciągłe dostawy lub wykonali usługę częściowo. Dodatkowo, przy płatnościach zaliczkowych, zgodnie z nowymi przepisami, będzie można wystawić fakturę VAT jeszcze przed otrzymaniem zaliczki. Dotychczas wykorzystywane była do tego faktura pro-forma.

Na obecnych zasadach, czyli pojawienia się obowiązku podatkowego dopiero po wystawieniu fv pozostaną branże budowlana, remontowo-budowlana, dostawcy energii elektrycznej i cieplnej, usług telekomunikacyjnych , usług drukowania oraz najem, leasing i dzierżawa.

W myśl nowych przepisów podatkowych, podstawą do opodatkowania będą wszystkie należności, jakie otrzymał lub otrzyma dostawca towarów bądź usług od nabywcy. Włączone w ten zakres zostaną otrzymane subwencje, dotacje oraz inne dopłaty, które będą miały bezpośredni wpływ na na cenę. Podstawa opodatkowania będzie również obejmowała koszty opakowania, transportu, prowizje czy koszty ubezpieczenia. Czyli to wszystko, co stanowi grupę kosztów dodatkowych. Natomiast w podstawę nie będą wliczane upusty, rabaty, obniżki ceny. Będzie to miało wpływ na sposób rozliczenia tzw. skont.

Zmianie ulegną również prawa do odliczeń. Aktualnie momentem powstania prawa do odliczenia VAT jest dzień, w którym podatnik otrzymał fakturę. W myśl nowych przepisów, wchodzących z dniem 1 stycznia 2014 r., będzie to moment, w którym w stosunku do nabytego towaru powstał obowiązek podatkowy. Tym samym konieczna stanie się weryfikacja wszystkich otrzymanych faktur pod względem tego, czy u sprzedawcy powstał już ten obowiązek. Zmiana tego fragmentu regulacji podatkowej będzie szczególnie istotna dla przedsiębiorców, którzy mają do czynienia z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów (WNT). W takim przypadku prawo do odliczenia VAT będzie dotyczyło momentu, w którym zaistnieje obowiązek podatkowy. Niemniej, w momencie, gdy podatnik nie otrzyma faktury w ciągu trzech miesięcy od końca miesiąca, w którym obowiązek powstał, będzie zobligowany do korekty naliczonego podatku. W przypadku, gdy faktury będą spływały z dużym opóźnieniem może dojść do sytuacji, w której przedsiębiorca będzie musiał samofinansować VAT.

Nowelizacja wprowadzi również zmiany w terminach i zasadach wystawiania faktur. W chwili obecnej obowiązek ten rodzi się w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia wykonania usługi, wydania towaru. Po wprowadzeniu zmian będzie możliwość wystawienia faktury na maksymalnie 30 dni przed terminem wydania towaru lub wykonania usługi. Natomiast w nie będzie mogła ona zostać wystawiona później niż 15 dnia od końca miesiąca, w którym dana usługa została wykonana lub towar został dostarczony do nabywcy.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.