Zmiany w zakresie rozliczania usług elektronicznych

Dodane dnia sty 7, 2015 w Artykuły i porady, Podatki, Prawo i przepisy, Promowane, Wiadomości | 0 komentarzy

podatki

Z nowym rokiem zmieniły się zasady rozliczania usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych. Zmiana dotyczy wyłącznie przypadków, gdy odbiorcami tych usług są osoby niebędące podatnikami, czyli osoby fizyczne z pewnymi wyjątkami.

Polski podatnik będzie odtąd musiał rozliczyć się w kraju, z którego pochodzi klient wobec którego świadczył usługę, chyba że wybierze inny sposób rozliczania, tzw. procedurą MOSS. Zmiany narzucają na przedsiębiorcę obowiązek sprawdzenia, czy jego klient jest podatnikiem i gdzie znajduje się jego siedziba lub miejsce pobytu.

Będzie on musiał więc ustalić:

  • czy dana usługa mieści się w katalogu usług, których zmiany dotyczą,
  • czy klient jest podatnikiem podatku VAT,
  • gdzie znajduje się miejsce jego pobytu lub siedziby.

Po ustaleniu, że nabywca jest podatnikiem, i że jego miejsce pobytu znajduje się poza granicami kraju, przedsiębiorca ma do wyboru dwie formy rozliczenia:

  • w kraju gdzie znajduje się miejsce świadczenia,
  • w Polsce przy pomocy systemu MOSS, czyli punktu małej obsługi. Z rozwiązania tego można skorzystać wyłącznie w przypadku świadczenia usług w krajach UE.

Nowelizacja umożliwia świadczenie usług na rzecz osób niebędących podatnikami w krajach Unii, w których nie mają one swojej siedziby, podlegających rozliczeniu podatkiem VAT z tytułu świadczenia tych usług w państwie członkowskim, w którym posiadają zarejestrowany numer identyfikacyjny. System ma usprawnić rozliczanie usług w zakresie miejsca świadczenia, który bywa problematyczny ze względu na duży stopień migracji między krajami unijnymi. Ponadto od tej pory podatnicy nie muszą rejestrować się w każdym z państw członkowskich, w którym świadczą swoje usługi.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.