Rejestrowanie firmy w UK

Dodane dnia kwiecień 9, 2014 w Artykuły i porady, Optymalizacja kosztów | 2 komentarzy

Wielka Brytania

Źródło: flickr; Christina Quinn

Wraz z przystąpieniem Polski go grupy krajów Unii Europejskiej oraz otwarciem granic, powstała możliwość wyboru kraju w jakim polscy przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność gospodarczą. Zgodnie z unijnymi przepisami, spółka zarejestrowana w jednym z krajów UE, może prowadzić działalność w każdym innym państwie należącym do wspólnoty. Oznacza to, że prowadząc działalność na terenie Polski, można przenieść siedzibę swojej firmy zagranicę.

Ze względu na mniejszy formalizm oraz dużo niższe koszty prowadzenia działalności, na celowniku Polaków jest między innymi Wielka Brytania. Wybór tego kraju jest bowiem łatwym, szybkim, i niedrogim rozwiązaniem dla osób szukających obniżenia kosztów prowadzenia biznesu, czego skutkiem jest większy zysk. Niższe koszty wynikają z obniżenia odprowadzanych świadczeń, w tym składek odprowadzanych do ZUS, które są dla każdego przedsiębiorcy sporym stałym obciążeniem.

W Polsce istnieje kilkadziesiąt obowiązkowych świadczeń, jakie musi ponosić firma, podczas gdy w Wielkiej Brytanii liczba ta wynosi jedynie 8. Są to między innymi podatek kapitałowy, podatek dochodowy od osób prawnych, VAT, podatek katastralny czy podatek dochodowy od osób fizycznych. Z badań przeprowadzonych w skali globalnej wynika, że w Polsce ponad 42% dochodu firmy trafia pod różnymi postaciami do państwowej kieszeni. W UK natomiast wielkość ta wynosi niespełna 36%. Różnica widoczna jest także w wysokości podatku VAT, który w Polsce wynosi 23%, w Wielkiej Brytanii natomiast 20%.

Instytucją zajmującą się rejestrowaniem firm w Wielkiej Brytanii jest Companies House. Jest to niejako połączenie polskiego Krajowego Rejestru Sądowego z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej. W jej kompetencjach znajduje się rejestrowanie, legalizowanie, a także rozwiązywanie spółek, przechowywanie oraz badanie informacji na temat firm, udostępnianie tych informacji w zakresie przepisów prawa wiadomości publicznej. Każda firma powstająca w UK, musi zostać zgłoszona w CH. Rejestracji można dokonać na 3 sposoby:

 • za pośrednictwem Internetu poprzez stronę Companies House,
 • za pomocą Formation Agent, czyli wyspecjalizowanych osób zajmujących się pomocą przy zakładaniu firmy zagranicą,
 • w sposób tradycyjny za pomocą papierowego formularza IN01.

Zmiany jakie wiążą się z przeniesieniem firmy do Wielkiej Brytanii nie wpływają na jej dotychczasowe działanie. Przede wszystkim odtąd właściciele firmy (spółki) będą podlegać brytyjskiemu systemowi ubezpieczeń, którego zakres w porównaniu do polskiego jest jednak dużo mniejszy. Lata pracy osób zatrudnionych w takiej firmie mogą być zaliczone do emerytury polskiej, jak i brytyjskiej, w zależności w jakim kraju osoba zatrudniona złoży stosowny wniosek. Podatek od dochodów firmy jest rozliczany na podstawie prawa brytyjskiego, które przewiduje znacznie wyższe progi podatkowe od tych obowiązujących w Polsce. Ponadto same koszty założenia działalności są stosunkowo niskie, podobnie jak koszt utworzenia oddziału, który może powstać na ternie dowolnego kraju. W przeciwieństwie do spółek polskiego prawa handlowego, w Wielkiej Brytanii w przypadku niektórych rodzajów spółek nie ma konieczności określania i wnoszenia do nich kapitału zakładowego (początkowego), który dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi co najmniej 5.000 złotych, a dla innych rodzajów spółek jest jeszcze wyższy. Przepisy brytyjskie nie wymagają także, aby umowa spółki, na mocy której powstaje, została sporządzona w formie aktu notarialnego, co w Polsce jest wymogiem koniecznym pod rygorem nieważności takiej umowy. Koszty związane z podpisaniem aktu notarialnego są dodatkowymi wydatkami powstającymi po stronie wspólników. Podsumowując spółka zarejestrowana w Wielkiej Brytanii podlega tutejszym przepisom prawno – podatkowym, czyli obowiązujące w Polsce normy dotyczące spółek prawa handlowego jej nie dotyczą. Jednak taka firma może wnosić o zarejestrowanie jej jako płatnika VAT w Polsce, zatrudnianie pracowników i wykonywanie pewnych czynności na terenie Polski.

Decydując się na założenie lub przeniesienie działalności z Polski do UK, należy wybrać najbardziej optymalną formę prawną. W brytyjskim systemie istnieją następujące formy organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej:

 • PLC – jest odpowiednikiem polskiej spółki akcyjnej,
 • LLP – spółka partnerska z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • self employer (sole trader) – odpowiednik jednoosobowej działalności gospodarczej,
 • partnership – jest odpowiednikiem polskiej spółki cywilnej.

PLC (Public Limited Company), podobnie jak polska spółka akcyjna zakładana jest przez akcjonariuszy, a jej akcje dostępne są na rynku wtórnym, czyli giełdzie. Spółka taka jest osobą prawną.

LLP (Limited Liability Partnership) jest formacją, w której partnerzy ponoszą solidarną odpowiedzialność za jej zobowiązania, a która ograniczona jest wysokością wniesionych przez nich wkładów. Prowadzenie LLP wiąże się z obowiązkiem składania dokumentów finansowych w określonych do Companies House.

Sole Trader, to osoba samodzielnie prowadząca działalność gospodarczą, która może ją rozpocząć już w momencie podjęcia decyzji o założeniu firmy. Formalnej rejestracji należy dokonać w okresie do trzech miesięcy od daty faktycznego rozpoczęcia działalności, a niedopełnienie tego obowiązku zagrożone jest karą grzywny. Osoby takie obowiązane są opłacać składki na ubezpieczenie społeczne, których wysokość zależy od osiąganych dochodów. Sole trader może także zatrudniać pracowników, gdyż nie ma tu znaczenia rozmiar działalności, a jego struktura prawna.

Partnership – spółka powstająca w wyniku podpisania umowy przez co najmniej dwie osoby prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą jako sole trader. Odpowiedzialność partnerów obejmuje także ich prywatny majątek i jest solidarna. Spółka taka nie posiada osobowości prawnej, a każdy z partnerów musi samodzielnie opłacać swoje składki na ubezpieczenie społeczne.

Jeśli charakter prowadzonej w Polsce działalności nie stoi temu na przeszkodzie, a przedsiębiorcy zależy na zminimalizowaniu kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, Wielka Brytania jest jednym z krajów, jaki warto rozważyć na zmianę siedziby.

Jeżeli zainteresował Cię ten artykuł, dowiedz się też jakie są najpopularniejsze raje podatkowe oraz poznaj sposoby na optymalizację podatkową.

  2 komentarze

 1. Czy istnieje w Londynie odpowiednik polskiej Ewidencji działalności gospodarczych? Gdzie mogę sprawdzić że osoba prowadzi jednoosobową działalność gosp. ( samozatrudnienie)?

  Lucyna

  9 maja 2015

 2. moim zdaniem lepiej uważać. siedziba, miejsce rejestracji, magazyny, konto… czasami ludzie potrafią tak zamieszać że podatki i ZUSy łapią się za głowe. „ciekawym” pomysłem chwali się ta pani: http://www.eporady24.pl/firma_zagraniczna_prowadzaca_sprzedaz_na_polskim_portalu_a_rachunek_bankowy_w_polsce,pytania,9,46,2130.html nawet prawnik ma kłopot z rozstrzygnięciem co i jak. moim zdaniem jak rejestrujemy firmę w uk, to już tam ją prowadzimy. inaczej to jest oszustwo!

  Dola

  19 lipca 2016

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.