Słownik księgowy

Dochód

Dochód

Dodane dnia Wrz 3, 2014 w Słownik księgowy | 1 komentarz

Dochodem nazywa się wszystkie przychody, pozostałe po odliczeniu kosztów ich uzyskania, składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. Aby więc powstał dochód, niezbędne jest osiąganie przychodu, a nakłady, czyli koszty związane z jego osiągnięciem muszą być niższe od kwoty samego przychodu. Przychodem natomiast (w wyniku którego uzyskuje się dochód), są wszelkie przysporzenia majątkowe, mające charakter […]

Czytaj dalej
Przychód

Przychód

Dodane dnia Lip 21, 2014 w Słownik księgowy | 0 komentarzy

Przychód to uzyskany bądź należny przypływ wartości pieniężnych, korzyści materialnych wynikających z: prowadzonej działalności gospodarczej, pracy wykonywanej na podstawie stosunku do pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego oraz z nieruchomości (także z jej sprzedaży). Może on występować w formie przepływu gotówkowego, w postaci należności lub w postaci rzeczowej.

Czytaj dalej
Leasing

Leasing

Dodane dnia Cze 27, 2014 w Słownik księgowy | 0 komentarzy

Leasing jest niezwykle popularnym rozwiązaniem dla finansowania różnego rodzaju inwestycji. Jest to wygodna i korzystna (zarówno dla leasingodawcy, jak i leasingobiorcy) alternatywa dla kredytu.

Czytaj dalej
VAT UE (NIP UE)

VAT UE (NIP UE)

Dodane dnia Maj 27, 2014 w Słownik księgowy | 0 komentarzy

VAT UE, zwany także NIP-em europejskim, jest numerem jaki musi uzyskać przedsiębiorca działający na terenie UE, dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego, zarówno towarami jak i usługami. Dla przedsiębiorców prowadzących działalności na obszarze Polski, funkcję taką spełnia numer NIP.

Czytaj dalej
Amortyzacja księgowa

Amortyzacja księgowa

Dodane dnia Maj 20, 2014 w Słownik księgowy | 0 komentarzy

Amortyzacja polega na zmniejszeniu wartości dobra kapitałowego w jakimś okresie, w wyniku jego użytkowania lub starzenia się. Jedną z jej rodzajów jest amortyzacja księgowa, która stosowana jest w celu przypisania ceny nabycia bądź kosztu wytworzenia jakiegoś środka trwałego, wartości prawnej lub innej niematerialnej, do całego okresu przez jaki środek ten był używany. Innymi słowy polega […]

Czytaj dalej
Ulga podatkowa

Ulga podatkowa

Dodane dnia Maj 14, 2014 w Słownik księgowy | 0 komentarzy

Ulga podatkowa jest przewidzianym w przepisach prawa podatkowego zmniejszeniem wysokości podatku. Ulga podatkowa może zwalniać, być odliczana lub obniżać podstawę opodatkowania. W wyniku rozbudowy prawa podatkowa, ulgi podatkowe mogą przyjmować wiele form, zależnych od charakteru podstawy opodatkowania.

Czytaj dalej
Strona 2 z 3123