Słownik księgowy

Podatek CIT

Podatek CIT

Dodane dnia listopad 26, 2014 w Słownik księgowy | 0 komentarzy

Podatek dochodowy od osób prawnych, czyli CIT (ang. Corporate Income Tax), jest podatkiem uiszczanym przez spółki, przedsiębiorców, i inne osób prawnych, będący rodzajem podatku bezpośredniego, obciążającym dochody uzyskiwane przez te podmioty.

Czytaj dalej
Optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa

Dodane dnia październik 7, 2014 w Słownik księgowy | 0 komentarzy

Optymalizacja podatkowa – termin ten obejmuje działania, podejmowane w ramach obowiązujących regulacji prawnych, których celem jest dążenie przedsiębiorstwa do obniżenia swoich obciążeń podatkowych, minimalizacji ryzyka podatkowego lub czasowego przesunięcia powstania obowiązku podatkowego. Optymalizacja jest kwestią o tyle kontrowersyjną, że nieraz utożsamiana się ją z działaniami prowadzącymi do obejścia prawa podatkowego. Jednak jedynie metody legalne i […]

Czytaj dalej
Zysk

Zysk

Dodane dnia październik 2, 2014 w Słownik księgowy | 0 komentarzy

Zyskiem określa się dodatni bilans finansowy, który stanowi realny zarobek przedsiębiorstwa. Jest to jednocześnie nadwyżka sprzedaży nad wydatkami, która stanowi różnicę przychodów i kosztów. Jest źródłem dochodów właścicieli przedsiębiorstw oraz jego finansowania i rozwoju. Zysk jest wartością ekstensywną i pozwala ocenić rentowność prowadzenia danej działalności. Nie można natomiast za jego pomocą określić efektywności inwestowania i […]

Czytaj dalej
Dochód

Dochód

Dodane dnia wrz. 3, 2014 w Słownik księgowy | 1 komentarz

Dochodem nazywa się wszystkie przychody, pozostałe po odliczeniu kosztów ich uzyskania, składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. Aby więc powstał dochód, niezbędne jest osiąganie przychodu, a nakłady, czyli koszty związane z jego osiągnięciem muszą być niższe od kwoty samego przychodu. Przychodem natomiast (w wyniku którego uzyskuje się dochód), są wszelkie przysporzenia majątkowe, mające charakter […]

Czytaj dalej
Przychód

Przychód

Dodane dnia lipiec 21, 2014 w Słownik księgowy | 0 komentarzy

Przychód to uzyskany bądź należny przypływ wartości pieniężnych, korzyści materialnych wynikających z: prowadzonej działalności gospodarczej, pracy wykonywanej na podstawie stosunku do pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego oraz z nieruchomości (także z jej sprzedaży). Może on występować w formie przepływu gotówkowego, w postaci należności lub w postaci rzeczowej.

Czytaj dalej
Leasing

Leasing

Dodane dnia czerwiec 27, 2014 w Słownik księgowy | 0 komentarzy

Leasing jest niezwykle popularnym rozwiązaniem dla finansowania różnego rodzaju inwestycji. Jest to wygodna i korzystna (zarówno dla leasingodawcy, jak i leasingobiorcy) alternatywa dla kredytu.

Czytaj dalej