Słownik księgowy

Leasing

Leasing

Dodane dnia cze 27, 2014 w Słownik księgowy | 0 komentarzy

Leasing jest niezwykle popularnym rozwiązaniem dla finansowania różnego rodzaju inwestycji. Jest to wygodna i korzystna (zarówno dla leasingodawcy, jak i leasingobiorcy) alternatywa dla kredytu.

Czytaj dalej
VAT UE (NIP UE)

VAT UE (NIP UE)

Dodane dnia maj 27, 2014 w Słownik księgowy | 0 komentarzy

VAT UE, zwany także NIP-em europejskim, jest numerem jaki musi uzyskać przedsiębiorca działający na terenie UE, dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego, zarówno towarami jak i usługami. Dla przedsiębiorców prowadzących działalności na obszarze Polski, funkcję taką spełnia numer NIP.

Czytaj dalej
Amortyzacja księgowa

Amortyzacja księgowa

Dodane dnia maj 20, 2014 w Słownik księgowy | 0 komentarzy

Amortyzacja polega na zmniejszeniu wartości dobra kapitałowego w jakimś okresie, w wyniku jego użytkowania lub starzenia się. Jedną z jej rodzajów jest amortyzacja księgowa, która stosowana jest w celu przypisania ceny nabycia bądź kosztu wytworzenia jakiegoś środka trwałego, wartości prawnej lub innej niematerialnej, do całego okresu przez jaki środek ten był używany. Innymi słowy polega […]

Czytaj dalej
Ulga podatkowa

Ulga podatkowa

Dodane dnia maj 14, 2014 w Słownik księgowy | 0 komentarzy

Ulga podatkowa jest przewidzianym w przepisach prawa podatkowego zmniejszeniem wysokości podatku. Ulga podatkowa może zwalniać, być odliczana lub obniżać podstawę opodatkowania. W wyniku rozbudowy prawa podatkowa, ulgi podatkowe mogą przyjmować wiele form, zależnych od charakteru podstawy opodatkowania.

Czytaj dalej
Podatek liniowy

Podatek liniowy

Dodane dnia kw. 22, 2014 w Słownik księgowy | 0 komentarzy

Podatek liniowy (ang. Flat Tax) – jest sposobem obliczania podstawy podatku, zgodnie z którym, wysokość podatku należnego jest wprost proporcjonalna do wielkości podstawy opodatkowania. Ta metoda obliczania podatku stosowana jest w odniesieniu do podatku dochodowego od osób fizycznych lub podatku dochodowego od osób prawnych. W tym wypadku wymiar podatku obliczany jest w oparciu o jedną […]

Czytaj dalej
Księgowy

Księgowy

Dodane dnia mar 28, 2014 w Słownik księgowy | 0 komentarzy

Księgowy – osoba, która zawodowo zajmuje się czynnościami z zakresu rachunkowości, tj. ewidencjonowaniem zdarzeń gospodarczych w ujęciu pieniężnym lub ilościowym, które powodują zmiany w majątku jednostki gospodarującej, a także obliczanie i rozliczanie zobowiązań podatkowych przedsiębiorców, ich zobowiązań wobec urzędu skarbowego oraz innych instytucji.

Czytaj dalej