Słownik księgowy

Karuzela podatkowa

Karuzela podatkowa

Dodane dnia maj 11, 2017 w Słownik księgowy | 0 komentarzy

Karuzela podatkowa to inaczej mechanizm, którego celem jest oszustwo podatkowe, poprzez wykorzystanie znikającego podatnika. Należy do najczęściej popełnianych przestępstw podatkowych. Szacuje się, że w krajach Unii Europejskiej proceder ten powoduje straty rzędu 80 – 100 miliardów euro w skali roku. A mowa tu wyłącznie o oszustwach, które udało się wykryć.

Czytaj dalej
Cesja wierzytelności

Cesja wierzytelności

Dodane dnia lut 2, 2017 w Słownik księgowy | 0 komentarzy

Cesja wierzytelności, zwana również przelewem, to inaczej przeniesienie praw i obowiązków przysługujących cedentowi (czyli wierzycielowi, zwanym zbywcą), na osobę trzecią, czyli cesjonariusza (nabywcę). Przelew odbywa się na podstawie umowy, która może być sporządzona w dowolnej formie. Jeśli jednak wierzytelność jest stwierdzona na piśmie, to umowa cesji również powinna być sporządzona pisemnie.

Czytaj dalej
Podatek CIT

Podatek CIT

Dodane dnia lis 26, 2014 w Słownik księgowy | 0 komentarzy

Podatek dochodowy od osób prawnych, czyli CIT (ang. Corporate Income Tax), jest podatkiem uiszczanym przez spółki, przedsiębiorców, i inne osób prawnych, będący rodzajem podatku bezpośredniego, obciążającym dochody uzyskiwane przez te podmioty.

Czytaj dalej
Optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa

Dodane dnia paź 7, 2014 w Słownik księgowy | 0 komentarzy

Optymalizacja podatkowa – termin ten obejmuje działania, podejmowane w ramach obowiązujących regulacji prawnych, których celem jest dążenie przedsiębiorstwa do obniżenia swoich obciążeń podatkowych, minimalizacji ryzyka podatkowego lub czasowego przesunięcia powstania obowiązku podatkowego. Optymalizacja jest kwestią o tyle kontrowersyjną, że nieraz utożsamiana się ją z działaniami prowadzącymi do obejścia prawa podatkowego. Jednak jedynie metody legalne i […]

Czytaj dalej
Zysk

Zysk

Dodane dnia paź 2, 2014 w Słownik księgowy | 0 komentarzy

Zyskiem określa się dodatni bilans finansowy, który stanowi realny zarobek przedsiębiorstwa. Jest to jednocześnie nadwyżka sprzedaży nad wydatkami, która stanowi różnicę przychodów i kosztów. Jest źródłem dochodów właścicieli przedsiębiorstw oraz jego finansowania i rozwoju. Zysk jest wartością ekstensywną i pozwala ocenić rentowność prowadzenia danej działalności. Nie można natomiast za jego pomocą określić efektywności inwestowania i […]

Czytaj dalej
Dochód

Dochód

Dodane dnia wrz 3, 2014 w Słownik księgowy | 1 komentarz

Dochodem nazywa się wszystkie przychody, pozostałe po odliczeniu kosztów ich uzyskania, składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. Aby więc powstał dochód, niezbędne jest osiąganie przychodu, a nakłady, czyli koszty związane z jego osiągnięciem muszą być niższe od kwoty samego przychodu. Przychodem natomiast (w wyniku którego uzyskuje się dochód), są wszelkie przysporzenia majątkowe, mające charakter […]

Czytaj dalej