Słownik księgowy

Księgowy

Księgowy

Dodane dnia mar 28, 2014 w Słownik księgowy | 0 komentarzy

Księgowy – osoba, która zawodowo zajmuje się czynnościami z zakresu rachunkowości, tj. ewidencjonowaniem zdarzeń gospodarczych w ujęciu pieniężnym lub ilościowym, które powodują zmiany w majątku jednostki gospodarującej, a także obliczanie i rozliczanie zobowiązań podatkowych przedsiębiorców, ich zobowiązań wobec urzędu skarbowego oraz innych instytucji.

Czytaj dalej
Podatkowa księga przychodów i rozchodów (PKPiR)

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (PKPiR)

Dodane dnia mar 17, 2014 w Słownik księgowy | 0 komentarzy

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (PKPiR) – jest ewidencją prowadzoną w celach podatkowych, polegającą na rejestrowaniu przychodów ze sprzedaży (utargów i obrotów), zakupów towarów i materiałów, a także innych wydatków. Na jej podstawie ustalana jest wysokość należnego podatku za dany rok podatkowy i podstawa opodatkowania.

Czytaj dalej
Kasa fiskalna

Kasa fiskalna

Dodane dnia mar 12, 2014 w Słownik księgowy | 0 komentarzy

Tzw. kasa fiskalna, fachowo nazywana rejestrującą, jest elektronicznym urządzeniem rejestrującym, służącym do prowadzenia zapisu obrotu wraz kwotami podatku należnego ze sprzedaży. Kasy wykorzystywane w Polsce posiadają pamięć fiskalną typu OTP (One Time Programing),a dodatkowo każda z nich posiada unikalny numer. W pamięci urządzenia na koniec doby zapisywane są informacje o wysokości kwot netto, wysokości podatku […]

Czytaj dalej
Podatek VAT

Podatek VAT

Dodane dnia lut 25, 2014 w Słownik księgowy | 0 komentarzy

Podatek VAT – podatek od towarów i usług (ang. Value Added Tax), podatek od wartości dodanej, rodzaj podatku pośredniego, pobieranego przy każdym kolejnym etapie obrotu towarami lub usługami. Konstrukcja tego podatku obrotowego zakłada brak kaskadowego nakładania się podatku dzięki zastosowaniu mechanizmu polegającego na odliczeniu podatku pobranego w poprzednich etapach obrotu. Koncepcję podatku jako pierwszy stworzył […]

Czytaj dalej