Słownik księgowy

Split payment

Split payment

Dodane dnia Lip 21, 2017 w Słownik księgowy | 0 komentarzy

Split payment to inaczej model podzielonej płatności, który polega na podzieleniu płatności na cenę netto, która wpłacana jest przez nabywcę bezpośrednio na konto dostawcy, oraz podatek VAT, który jest wpłacany na indywidualny rachunek bankowy podatnika służący do rozliczenia tego podatku. W innym wariancie podatek wpłacany jest bezpośrednio na konto fiskusa. Stosuje się go w transakcjach, […]

Czytaj dalej
Karuzela podatkowa

Karuzela podatkowa

Dodane dnia Maj 11, 2017 w Słownik księgowy | 0 komentarzy

Karuzela podatkowa to inaczej mechanizm, którego celem jest oszustwo podatkowe, poprzez wykorzystanie znikającego podatnika. Należy do najczęściej popełnianych przestępstw podatkowych. Szacuje się, że w krajach Unii Europejskiej proceder ten powoduje straty rzędu 80 – 100 miliardów euro w skali roku. A mowa tu wyłącznie o oszustwach, które udało się wykryć.

Czytaj dalej
Cesja wierzytelności

Cesja wierzytelności

Dodane dnia Lut 2, 2017 w Słownik księgowy | 0 komentarzy

Cesja wierzytelności, zwana również przelewem, to inaczej przeniesienie praw i obowiązków przysługujących cedentowi (czyli wierzycielowi, zwanym zbywcą), na osobę trzecią, czyli cesjonariusza (nabywcę). Przelew odbywa się na podstawie umowy, która może być sporządzona w dowolnej formie. Jeśli jednak wierzytelność jest stwierdzona na piśmie, to umowa cesji również powinna być sporządzona pisemnie.

Czytaj dalej
Podatek CIT

Podatek CIT

Dodane dnia Lis 26, 2014 w Słownik księgowy | 0 komentarzy

Podatek dochodowy od osób prawnych, czyli CIT (ang. Corporate Income Tax), jest podatkiem uiszczanym przez spółki, przedsiębiorców, i inne osób prawnych, będący rodzajem podatku bezpośredniego, obciążającym dochody uzyskiwane przez te podmioty.

Czytaj dalej
Optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa

Dodane dnia Paź 7, 2014 w Słownik księgowy | 0 komentarzy

Optymalizacja podatkowa – termin ten obejmuje działania, podejmowane w ramach obowiązujących regulacji prawnych, których celem jest dążenie przedsiębiorstwa do obniżenia swoich obciążeń podatkowych, minimalizacji ryzyka podatkowego lub czasowego przesunięcia powstania obowiązku podatkowego. Optymalizacja jest kwestią o tyle kontrowersyjną, że nieraz utożsamiana się ją z działaniami prowadzącymi do obejścia prawa podatkowego. Jednak jedynie metody legalne i […]

Czytaj dalej
Zysk

Zysk

Dodane dnia Paź 2, 2014 w Słownik księgowy | 0 komentarzy

Zyskiem określa się dodatni bilans finansowy, który stanowi realny zarobek przedsiębiorstwa. Jest to jednocześnie nadwyżka sprzedaży nad wydatkami, która stanowi różnicę przychodów i kosztów. Jest źródłem dochodów właścicieli przedsiębiorstw oraz jego finansowania i rozwoju. Zysk jest wartością ekstensywną i pozwala ocenić rentowność prowadzenia danej działalności. Nie można natomiast za jego pomocą określić efektywności inwestowania i […]

Czytaj dalej
Strona 1 z 3123