Słownik księgowy

Upadłość

Upadłość

Dodane dnia sie 29, 2018 w Słownik księgowy | 0 komentarzy

Upadłość (bankructwo) to procedura określona w ustawie z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, którą uruchamia się w przypadku niewypłacalności przedsiębiorstwa, będącego już w tym momencie dłużnikiem. Polega na dochodzeniu roszczeń wspólnie, przez wszystkich wierzycieli.

Czytaj dalej
Jak funkcjonuje Krajowa Administracja Skarbowa?

Jak funkcjonuje Krajowa Administracja Skarbowa?

Dodane dnia paź 30, 2017 w Słownik księgowy | 0 komentarzy

Krajowa Administracja Skarbowa to organ administracji skarbowej i celnej. Zgodnie z Art. 1 ust. 2–3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, KAS stanowi wyspecjalizowaną administrację rządową wykonującą zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego […]

Czytaj dalej
Split payment

Split payment

Dodane dnia lip 21, 2017 w Słownik księgowy | 0 komentarzy

Split payment to inaczej model podzielonej płatności, który polega na podzieleniu płatności na cenę netto, która wpłacana jest przez nabywcę bezpośrednio na konto dostawcy, oraz podatek VAT, który jest wpłacany na indywidualny rachunek bankowy podatnika służący do rozliczenia tego podatku. W innym wariancie podatek wpłacany jest bezpośrednio na konto fiskusa. Stosuje się go w transakcjach, […]

Czytaj dalej
Karuzela podatkowa

Karuzela podatkowa

Dodane dnia maj 11, 2017 w Słownik księgowy | 0 komentarzy

Karuzela podatkowa to inaczej mechanizm, którego celem jest oszustwo podatkowe, poprzez wykorzystanie znikającego podatnika. Należy do najczęściej popełnianych przestępstw podatkowych. Szacuje się, że w krajach Unii Europejskiej proceder ten powoduje straty rzędu 80 – 100 miliardów euro w skali roku. A mowa tu wyłącznie o oszustwach, które udało się wykryć.

Czytaj dalej
Cesja wierzytelności

Cesja wierzytelności

Dodane dnia lut 2, 2017 w Słownik księgowy | 0 komentarzy

Cesja wierzytelności, zwana również przelewem, to inaczej przeniesienie praw i obowiązków przysługujących cedentowi (czyli wierzycielowi, zwanym zbywcą), na osobę trzecią, czyli cesjonariusza (nabywcę). Przelew odbywa się na podstawie umowy, która może być sporządzona w dowolnej formie. Jeśli jednak wierzytelność jest stwierdzona na piśmie, to umowa cesji również powinna być sporządzona pisemnie.

Czytaj dalej